Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Zorgzaam Basisverzekering van VGZ Zorgverzekeraar N.V.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de basisverzekering en niet over de aanvullende verzekering. Meer info: www.zorgzaam.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Zorgzaam Basisverzekering.

De basisverzekering is de verplichte verzekering voor zorgkosten. Iedereen kan deze verzekering afsluiten. Wij mogen niemand weigeren.

Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen. Zorgzaam Basisverzekering is een naturaverzekering. Dit werkt als volgt:

 • Hebben wij afspraken met uw zorgverlener? Dan krijgt u hiervoor geen rekeningen. U hoeft niets voor te schieten.
 • Hebben wij geen afspraken met uw zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk een deel van de kosten zelf.

Wat is verzekerd?

De overheid bepaalt welke kosten de basisverzekering vergoedt. Bekijk hier welke zorgkosten dit zijn.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Huisarts

Wij vergoeden uw bezoek aan en behandeling door elke huisarts.

Medicijnen

Wij vergoeden de kosten van medicijnen bij elke apotheek. Soms betaalt u voor medicijnen een eigen bijdrage.

Fysiotherapie

Voor verzekerden tot 18 jaar vergoeden wij fysiotherapie.
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder vergoeden wij fysiotherapie bij bepaalde klachten en behandelingen. Dit geldt voor alle basisverzekeringen.

Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie.

Ziekenhuis

Wij vergoeden de kosten van uw behandeling in elk ziekenhuis. Bij spoed kunt u naar elk ziekenhuis.

Hulpmiddelen

Wij vergoeden de kosten van hulpmiddelen van alle aanbieders. Voor sommige hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage.

Wijkverpleging

Krijgt u thuis verpleging en verzorging van een wijkverpleegkundige? Dan vergoeden wij de kosten.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Wij vergoeden de kosten van uw behandeling door elke GGZ-zorgverlener.

Zorgadvies en -bemiddeling

Onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling helpt u bij uw keuze voor een zorgverlener. En als er een wachtlijst is voor uw behandeling.

Wat is niet verzekerd?

 • De overheid bepaalt welke zorg niet in de basisverzekering zit. Voorbeelden hiervan zijn alternatieve zorg (zoals acupunctuur), de meeste cosmetische operaties en sterilisaties.
 • Soms heeft u eerst een verwijzing van een zorgverlener (zoals een huisarts) nodig. Of toestemming van ons, om een behandeling vergoed te krijgen. Heeft u geen verwijzing of toestemming, dan krijgt u geen vergoeding. Lees de hele uitleg op onze website.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg betaalt u van elke rekening een deel zelf. Dit geldt bijvoorbeeld voor kraamzorg, bepaalde medicijnen en hulpmiddelen. Deze eigen bijdrage is verplicht volgens de wet.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? En gebruikt u zorg? Dan betaalt u elk jaar de eerste € 385 zelf. Dit eigen risico is verplicht volgens de wet. Bij VGZ betaalt u € 385 als verplicht eigen risico.U betaalt dit niet voor bijvoorbeeld:

 • huisarts
 • verloskundige
 • wijkverpleegkundige
 • voorkeursmedicijnen
 • het stoppen-met-rokenprogramma; 
 • voorkeurslongmedicatie geleverd door geselecteerde zorgaanbieders voor de proeftuin Blauwe Zorg.

U kunt kiezen voor een hoger eigen risico tot € 885. U betaalt dan minder premie.

Medicijnen

Sommige medicijnen werken hetzelfde maar verschillen in prijs. In dat geval geeft de apotheek u het voordeligste medicijn. Dit noemen we het voorkeursmedicijn. Wilt u een duurder medicijn dat hetzelfde werkt? Dan betaalt u dit zelf.

Waar ben ik gedekt?

U bent in de hele wereld verzekerd. Maar we vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wilt u naar het buitenland voor een behandeling? Controleer vooraf wat we vergoeden. En of u toestemming nodig heeft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een geboorte of scheiding)? Geef dat aan ons door van Mijn Zorgzaam of de Zorgzaam Zorg app. Een adreswijziging of bericht van overlijden ontvangen wij automatisch via de gemeente.

 

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via Mijn Zorgzaam of de Zorgzaam Zorg app.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand, per kwartaal of per jaar.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten.
 • Het verplicht eigen risico kunt u in delen betalen.

Hoe u wilt betalen kunt u aan ons laten weten via Mijn Zorgzaam of de Zorgzaam Zorg app.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat.

U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen. U moet uw nieuwe basisverzekering voor 1 februari afsluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt telefonisch opzeggen via de VGZ klantenservice. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar. U vindt onze contactgegevens op onze website.