Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Zorgzaam Ster 3 van VGZ Zorgverzekeraar N.V.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.zorgzaam.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar of mensendieck), oedeemtherapie, littekentherapie of manuele therapie. Wij vergoeden maximaal 18 behandelingen per jaar. Voor manuele therapie zijn dit maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

U krijgt een vergoeding voor brillen en contactlenzen op sterkte. Wij vergoeden maximaal  200 per 3 jaar voor brillen en contactlenzen samen.

Alternatieve zorg

U krijgt van elke rekening voor alternatieve behandelingen een vergoeding. Zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur. Deze vergoeding geldt ook voor alternatieve geneesmiddelen. Wij vergoeden maximaal  500 per jaar. En maximaal  25 per behandeling en consult per dag.

Tandarts

U krijgt een vergoeding voor zorg van de tandarts en mondhygiënist.

U krijgt 100% vergoeding van elke rekening voor:

 • periodieke controle
 • incidenteel consult

U krijgt 75% vergoeding van elke rekening voor:

 • gebitsreiniging
 • vullingen
 • verdovingen
 • foto's maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • kaakchirurgie
 • tandvleesbehandelingen
 • kronen en bruggen
 • kunstgebitten/implantaten die uw basisverzekering niet vergoedt

Wij vergoeden maximaal  500 per jaar.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Heeft u spoedeisende zorg in het buitenland nodig? Dan krijgt u een extra vergoeding, bovenop de basisverzekering. U krijgt deze vergoeding alleen als u tijdelijk in het buitenland bent voor maximaal 365 dagen.

Tandarts na een ongeval

U krijgt een vergoeding voor kosten van de tandarts na een ongeval. Wij vergoeden tot maximaal  10.000 per ongeval.

Mantelzorg

Een mantelzorgmakelaar regelt voor u zaken in de zorg. Wij vergoeden een mantelzorgmakelaar voor maximaal  500 voor de gehele looptijd van de verzekering.

Daarnaast vergoeden we gedeeltelijk: een verblijf in een herstellingsoord van degene die zorg nodig heeft. Zie ons vergoedingenoverzicht voor de hoogte van de vergoeding.

Budget Hulpmiddelen

U krijgt een vergoeding voor hulpmiddelen uit een budget tot maximaal  250 per jaar. Wij vergoeden bijvoorbeeld de eigen bijdrage van een hoortoestel, een mammaprothese, een eigen betaling voor een pruik, plaswekker en een steunpessarium.

Wat is niet verzekerd?

Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig. Hier leest u onze kwaliteitseisen.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met fysiotherapeuten, oefentherapeuten, oedeemtherapeuten, huidtherapeuten, alternatieve zorgverleners, zorghotels en herstellingsoorden. Hebben wij geen afspraak met uw zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten van fysiotherapie, oefentherapie, oedeemtherapie, littekentherapie en manuele therapie niet volledig en de kosten van alternatieve zorg en verblijf in een herstellingsoord of zorghotel niet.

Wilt u naar een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze Zorgzoeker.

Toestemming of verwijzing

Voor sommige zorg hebt u een verwijzing van een zorgverlener nodig. Of toestemming van ons. Heeft u geen verwijzing of toestemming, dan krijgt u geen vergoeding. Het gaat om verblijf in een herstellingsoord of zorghotel, mantelzorg en tandheelkundige zorg na een ongeval.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Wachttijd

Voor orthodontie tot 18 jaar krijgt u niet direct een vergoeding. Maar pas nadat u 12 maanden verzekerd bent. Dit noemen we wachttijd.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. De maximale vergoeding is afhankelijk van waar de zorg wordt verleend (in woonland, land van plaatsing of ander land).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een geboorte of scheiding)? Geef dat aan ons door via Mijn Zorgzaam of de Zorgzaam app. Een adreswijziging of bericht van overlijden ontvangen wij automatisch via de gemeente.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via Mijn Zorgzaam of de Zorgzaam app.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand of per jaar.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten.
 • Het verplicht eigen risico kunt u in delen betalen.

Hoe u wilt betalen kunt u aan ons laten weten via Mijn Zorgzaam of de Zorgzaam app.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen. U moet uw nieuwe aanvullende verzekering voor 1 februari afsluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via onze klantenservice. Uw aanvullende verzekering kunt u zelf beëindigen in Mijn Zorgzaam. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar. U vindt onze contactgegevens op onze website.