Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Aanvullende Verzekering Zorgzaam Comfortverzekering van N.V. Univé Zorg voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: http://www.zorgzaam.nl/comfortverzekering.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat is verzekerd. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Ligdagvergoeding bij opname

Bij een meerdaagse ziekenhuisopname, krijgt u een vergoeding van € 50 per ligdag. U krijgt maximaal 30 ligdagen per jaar vergoed.

Huur en gebruik van telefoon in het ziekenhuis

Bij een meerdaagse ziekenhuisopname kunt u een vergoeding krijgen voor het gebruik en de huur van de telefoon. De vergoeding is € 3 per dag.  

Huur en gebruik van televisie in het ziekenhuis

Bij een meerdaagse ziekenhuisopname kunt u een vergoeding krijgen voor het gebruik en de huur van een televisie. De vergoeding is € 4 per dag.  

Vervoer naar huis na ziekenhuisopname

Gaat u na een meerdaagse ziekenhuisopname weer naar huis, dan krijgt u een vergoeding voor het vervoer naar huis via de kortste route. De vergoeding is maximaal € 250 per verzekerde per kalenderjaar. Er gelden wel aanvullende voorwaarden.

Huishoudelijke hulp bij ziekenhuisopname

Tijdens en direct aansluitend op een ziekenhuisopname kunt u huishoudelijke hulp inschakelen. De vergoeding is maximaal € 500 per kalenderjaar. U moet deze hulp aanvragen via Zorgadvies en -bemiddeling. Er gelden wel bijzondere voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan krijgt u maximaal de in Nederland gangbare tarieven vergoed.

Mensen onder de 18 jaar kunnen deze verzekering niet afsluiten.

U krijgt alleen vergoeding bij ziekenhuisopname.

 

Extra informatie

Voor huishoudelijke zorg zijn leveranciers aangewezen. U vindt deze leveranciers op Vergelijk en Kies.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt voor zorg in Nederland en op Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, Eustatius en Saba. De maximale vergoeding is afhankelijk van waar de zorg wordt verleend. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk in via Mijn Zorgzaam of de Zorgzaam Zorg App.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan stopt de verzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat Zorgzaam uiterlijk 31 december uw opzegging heeft ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.zorgzaam.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.