Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1 van N.V. Univé Zorg voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.zorgzaam.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat is verzekerd. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) krijgt u vergoed tot maximaal 3 behandelingen per jaar.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte en contactlenzenvloeistof krijgt u vergoed tot maximaal € 50 per 2 jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, acupunctuur en psychosociale zorg, worden vergoed tot € 18,50 per behandeling tot maximaal 10 behandelingen per jaar.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Vergoeding van de kosten van medisch noodzakelijke zorg bij tijdelijk verblijf in het buitenland in een ander land dan het woonland of land van plaatsing, maximaal 12 aaneengesloten maanden.

Spoedeisende zorg wordt volledig vergoed.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen anticonceptiemiddelen volledig vergoed zoals de anticonceptiepil, de hormoonpleister, het anticonceptief staafje, de vaginale ring, het spiraaltje en het pessarium. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage.

Extra informatie

Niet alle merken anticonceptiemiddelen worden volledig vergoed. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Informeer of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval worden vergoed tot maximaal € 10.000 per ongeval. Orthodontie na een ongeval wordt niet vergoed.

Bevalling en kraamzorg

Volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage of betaling voor bevallen in een ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
  • Oedeemtherapie en alternatieve zorg (antroposofische geneeskunde en homeopathische en antroposofische geneesmiddelen) worden niet vergoed.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan krijgt u maximaal de in Nederland gangbare tarieven vergoed.

Zorgzaam zet zich in voor de kwaliteit van de zorg die wordt geboden. Daarom zijn er eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Extra informatie

Bijvoorbeeld voor alternatieve zorg zijn er zorgverleners aangewezen. U vindt deze zorgverleners op Vergelijk en Kies.

Toestemming of verwijzing

Soms hebt u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming nodig. Hebt u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. U hebt een verwijzing nodig voor fysiotherapie in verband met een chronische aandoening. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd. De maximale vergoeding is afhankelijk van waar de zorg wordt verleend (in woonland, land van plaatsing of ander land). Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk in via Mijn Zorgzaam of de Zorgzaam Zorg App.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U betaalt de premie maandelijks via automatische incasso

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan stopt de verzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat Zorgzaam uiterlijk 31 december uw opzegging heeft ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.zorgzaam.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.