Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering Slim van ZorgDirect voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.zorgdirect.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck), oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we tot maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Ook littekenbehandeling, psychosomatische fysiotherapie en oefentherapie, geriatrische fysiotherapie, geriatrische oefentherapie, bekkenfysiotherapie, bekkenoefentherapie, lymfedrainage, kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie vallen hieronder.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 6 maanden.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. In onze zorgzoeker ziet u bij welke zorgverleners u terecht kunt.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt voor fysiotherapie. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

U bent [in Nederland]/[in de EU-, EER- en verdragslanden]/[wereldwijd] verzekerd. [We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.]

[Heeft u spoedeisende zorg nodig in het buitenland? En heeft u deze aanvullende verzekering? Dan krijgt u de kosten volledig vergoed.]

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U betaalt de premie maandelijks. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen:

  • via het contactformulier op www.zorgdirect.nl
  • via Mijn ZorgDirect.
  • per post naar: ZorgDirect, Polisadministratie, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig).

U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.