Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de basisverzekering van ZorgDirect voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de basisverzekering en niet over de aanvullende verzekering. Meer info: www.zorgdirect.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Deze zorgverzekering van ZorgDirect is een basisverzekering.

De basisverzekering is de verplichte verzekering voor zorgkosten. Iedereen kan deze verzekering afsluiten. Wij mogen niemand weigeren.

Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen. de basisverzekering van ZorgDirect is een combinatieverzekering. Dit werkt als volgt:

  • U kiest uw zorgverlener zelf. U bent niet gebonden aan de zorgverleners met wie wij een contract sluiten.
  • Over de hoogte van de vergoedingen van bepaalde niet-gecontracteerde zorg hebben we vanaf 2021 afspraken gemaakt.
  • Door het sluiten van contracten met zorgverleners kunnen we afspraken maken over de kwaliteit en kosten van een behandeling.

Wat is verzekerd?

De overheid bepaalt welke zorgkosten onder de basisverzekering vallen. Lees hier welke zorgkosten dit zijn. Hieronder leest u de belangrijkste vergoedingen.

Huisarts

Behandeling bij elke huisarts is verzekerd.

Medicijnen

Medicijnen bij elke apotheek zijn verzekerd. Voor voorkeursmedicijnen betaalt u geen eigen risico. Voor sommige medicijnen betaalt u een eigen bijdrage.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is beperkt verzekerd. De vergoeding hangt af van uw leeftijd, aandoening en de soort behandeling. Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie.

Ziekenhuis

Zorg in elk ziekenhuis is verzekerd.

Extra informatie

Zelfstandige behandelcentra vallen hier niet onder.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn verzekerd. Kijk hier welke hulpmiddelen dit zijn. Voor sommige hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage.

Wijkverpleging

Zorg door een wijkverpleegkundige is verzekerd.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Vanaf 2022 hanteren wij een maximum vergoeding voor ggz door een niet-gecontracteerde aanbieder.

Zorgadvies en -bemiddeling

Via onze ZorgGids krijgt u hulp bij het kiezen van een zorgverlener of bemiddeling bij een wachtlijst.

Wat is niet verzekerd?

  • De overheid bepaalt welke zorg is verzekerd in de basisverzekering. Niet alle zorg valt daar onder. Zoals alternatieve zorg, cosmetische ingrepen en sterilisatie.
  • Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg, zoals kraamzorg en bepaalde medicijnen of hulpmiddelen, betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage.

Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar betaalt zelf de eerste € 385 zorgkosten per jaar. Dit is het verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor onder andere de huisarts, verloskundige en wijkverpleegkundige. U mag het eigen risico verhogen tot € 885. U betaalt dan minder premie. Lees meer over het eigen risico.

Medicijnen

De apotheek geeft u het voorkeursmedicijn. Wilt u een middel van een ander merk? Dan betaalt u dit zelf. Lees meer over voorkeursmedicijnen.

Waar ben ik gedekt?

U bent in de hele wereld verzekerd. Maar we vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wilt u naar het buitenland voor een behandeling? Controleer vooraf wat we vergoeden. [En of u toestemming nodig heeft.]

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U betaalt de premie maandelijks. Betalen kan via automatische incasso. Het verplicht eigen risico mag u gespreid betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat.

U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen. U moet uw nieuwe basisverzekering voor 1 februari afsluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen:

  • via het contactformulier op www.zorgdirect.nl.
  • via Mijn ZorgDirect.
  • per post naar: ZorgDirect, Polisadministratie, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig).

U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.