Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Aon Asia Aanvullend van Zilveren Kruis.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: zk.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie. Wij vergoeden maximaal 27 behandelingen per persoon per kalenderjaar. Hieronder vallen ook maximaal 9 behandelingen manuele therapie per persoon per kalenderjaar.

Brillen en contactlenzen

U krijgt een vergoeding voor brillen en contactlenzen op sterkte. Wij vergoeden maximaal € 150,- per persoon per 3 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen samen.

Alternatieve zorg

U krijgt een vergoeding voor consulten of behandelingen van alternatief genezers of therapeuten. Wij vergoeden alleen door ons aangewezen consulten en behandelingen. Uw alternatief genezer of therapeut moet ook zijn aangesloten bij een beroepsvereniging die voldoet aan onze criteria.

Welke consulten of behandelingen wij vergoeden en welke beroepsverenigingen voldoen aan onze criteria kunt u vinden in het 'vergoedingenoverzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën'.

Deze vergoeding geldt ook voor alternatieve geneesmiddelen. Wij vergoeden maximaal € 640,- persoon per kalenderjaar. En maximaal € 40,- per behandeldag.

Tandarts

Voor verzekerden tot 18 jaar vergoeden wij de kosten van kronen, bruggen, inlays en implantaten. U heeft vooraf toestemming van ons nodig. Wij vergoeden 75% tot maximaal € 500,- per persoon per kalenderjaar.

Orthodontie

Voor verzekerden tot 18 jaar vergoeden wij elke rekening voor orthodontie. Wij vergoeden maximaal € 2.000,- per persoon. Dit is een totaalbedrag voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Voor verzekerden vanaf 18 jaar vergoeden wij elke rekening voor orthodontie. Wij vergoeden maximaal € 750,- per persoon. Dit is een totaalbedrag voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Heeft u spoedeisende zorg in het buitenland nodig? Dan krijgt u een extra vergoeding, bovenop de basisverzekering. U krijgt deze vergoeding alleen als u tijdelijk in het buitenland bent voor maximaal 365 dagen.

Anticonceptie voor vrouwen

Voor vrouwen van 21 jaar en ouder vergoeden wij hormonale anticonceptiva en spiraaltjes (IUD's).

Voor vrouwen tot 21 jaar vergoedt de basisverzekering deze anticonceptie.

Extra informatie

Voor anticonceptie van sommige fabrikanten betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan ons of wij de anticonceptie van uw keuze vergoeden.

Vergoeding wettelijke eigen bijdragen

In de basisverzekering betaalt u voor sommige zorg een deel van de kosten zelf. Deze eigen bijdrage is verplicht volgens de wet.

Wij vergoeden de eigen bijdrage voor:

 • verloskamer: 100%
 • kraamzorg thuis of in een geboorte- of kraamcentrum: 100%
 • kunstgebit: € 115,- per 5 kalenderjaren
 • toupim van eigen haar of pruik: € 200,- per persoon per kalenderjaar
 • hoortoestellen: € 200,- per hoortoestel
 • geneesmiddelen: € 250,- per persoon per kalenderjaar
 • zittend ziekenvervoer: 100%

Extra informatie

De wettelijke eigen bijdrage van de geneesmiddelen methylfenidaat retard, atomoxetine, dexamfetamine en guanfacine vergoeden wij niet.

Wat is niet verzekerd?

 • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Gaat u naar een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben? En stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal de prijs die in Nederland normaal is voor deze zorg.

Wilt u naar een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? U vindt deze op onze Zorgverkenner.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig. 

Wachttijd

Voor orthodontie krijgt u niet direct een vergoeding. Maar pas nadat u 1 jaar verzekerd bent. Dit noemen we wachttijd.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Heeft u spoedeisende zorg nodig in het buitenland? En heeft u deze aanvullende verzekering? Dan krijgt u de kosten volledig vergoed.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. 

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. 

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand, half jaar of per jaar.

 • kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.
 • Kinderen zijn gratis meeverzekerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via telefoon 071-367 04 00 of digitaal via zk.nl. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.