Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Extra Vitaal van Zilveren Kruis voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: zk.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht. Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Mantelzorg

Vergoeding van maximaal € 250,- per persoon per kalenderjaar voor hulp bij mantelzorg. U kunt dit bedrag inzetten voor:

  • vervanging van de mantelzorger
  • een mantelzorgmakelaar die regeltaken overneemt
  • mantelzorginstructies, mantelzorgcoaching en mantelzorgcursussen

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke ondersteuning.

Gezondheidscheck

Vergoeding van 1 Persoonlijke Gezondheidscheck bij NIPED per persoon per kalenderjaar.

Extra informatie

Meer informatie over de Persoonlijke Gezondheidscheck vindt u op de website van het NIPED.

Vergoeding van eigen bijdrage

Wij vergoeden de wettelijke eigen bijdrage voor:

  • hoortoestellen: maximaal € 300,- per toestel
  • orthopedisch schoeisel: 100%

 

Valpreventie

Vergoeding van maximaal 1 valpreventieprogramma per persoon voor de gehele duur van de verzekering gegeven door:

 

  • een PlusPraktijk fysiotherapie en/of oefentherapie Cesar/Mensendieck die deze programma's aanbiedt (kijk hiervoor op onze zorgzoeker).
  • een thuiszorginstelling

Griepvaccinatie

Voor verzekerden jonger dan 60 jaar vergoeden wij de kosten van een griepvaccinatie.

ADL-hulpmiddelen

Vergoeding voor de kosten van hulpmiddelen voor algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-hulpmiddelen) bij de leveranciers Vergro of MedipointIHarting-Bank.

Wij vergoeden maximaal € 100,- per persoon per kalenderjaar.

Personenalarmering

Wij vergoeden persoonlijke alarmeringsapparatuur (inclusief abonnementskosten) op sociale indicatie en bij tijdelijk gebruik.

Wij vergoeden ook professionele opvolging voor persoonlijke alarmering.

Geheugentraining

Wij vergoeden maximaal € 115,- per persoon per kalenderjaar voor een geheugentraining georganiseerd door een thuiszorginstelling.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven. Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet (volledig) vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met leveranciers voor persoonlijke alarmering en professionele opvolging. Gaat u naar een leverancier waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden wij, bij een sociale indicatie, alleen de abonnementskosten tot maximaal € 60,- per persoon per kalenderjaar. Persoonlijke alarmeringsapparatuur voor tijdelijk gebruik (inclusief abonnementskosten) en professionele opvolging wordt niet vergoed.

U vindt de leveranciers die (volledig) vergoed worden in onze zorgzoeker.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd. Wij vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering beëindigen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 januari uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via telefoon 071-367 04 00 of digitaal via zk.nl. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.