Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de losse ZEKUR Aanvullende Verzekeringen van N.V. Univé Zorg.
Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: ZEKUR.nl.

Welke soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op jouw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die jouw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Je kiest zelf of je een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijg je vergoed? Dat lees je in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Keuze: fysiotherapie

Je krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar of mensendieck), oedeemtherapie, littekentherapie of manuele therapie. Wij vergoeden maximaal 9 behandelingen per jaar.

Keuze: tandarts

Periodieke controle bij de tandarts: we vergoeden 100% van elke rekening. Overige behandelingen, zoals gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen: vergoeding van 75% van elke rekening. Totaal tot maximaal  250,- per jaar.

Keuze: spoedeisende zorg in het buitenland

Vergoeding voor kosten van spoedeisende hulp in het buitenland (werelddekking), als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Wat is niet verzekerd?

De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

De wettelijke eigen bijdragen en het wettelijk eigen risico zijn niet verzekerd. Behalve als we in de polisvoorwaarden specifiek vermelden dat de eigen bijdrage voor bepaalde zorg wel is verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Heeft jouw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor jou willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig. In de polisvoorwaarden lees je onze kwaliteitseisen.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten, oefentherapeuten, huidtherapeuten en oedeemtherapeuten. Ga je naar een fysiotherapeut, oefentherapeut, huidtherapeut of oedeemtherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. Je vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze Zorgvinder.

Waar ben ik gedekt?

Je bent in Nederland verzekerd. Voor een aantal zorgsoorten vergoeden wij ook de zorg in het buitenland.

Je bent in combinatie met een basisverzekering wereldwijd verzekerd voor spoedeisende zorg en repatriëring.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in jouw huishouden (zoals een geboorte of scheiding)? Geef dat aan ons door. Dat kan via Mijn ZEKUR Zorg. Een bericht van overlijden ontvangen wij automatisch via de gemeente. Je adreswijziging geef je gemakkelijk online aan ons door via Mijn ZEKUR Zorg of de ZEKUR Zorg app.

Ontvangt je een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via Mijn ZEKUR Zorg of de ZEKUR Zorg app.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. Je betaalt per maand.

  • Je betaalt via automatische afschrijving.
  • Betaal op tijd, dan voorkom je extra kosten.
  • Het verplicht eigen risico kan je in delen betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op jouw polis staat. Je kan de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december je opzegging hebben ontvangen. Je moet je nieuwe aanvullende verzekering voor 1 februari afsluiten. Je bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan opzeggen via ZEKUR.nl.