Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat Gewoon ZEKUR Zorg Vrij van N.V. Univé Zorg voor jou betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de basisverzekering en niet over de aanvullende verzekering. Meer info: ZEKUR.nl

Welk soort verzekering is dit?

De basisverzekering is de verplichte verzekering voor zorgkosten. Voor deze verzekering word je altijd geaccepteerd. Een restitutieverzekering werkt als volgt. Je kiest jouw zorgverlener zelf en je krijgt de zorgkosten volledig vergoed. In sommige gevallen stuurt de zorgverlener de rekening aan jou. Je declareert de rekening dan bij ons.

Wat is verzekerd?

De overheid bepaalt welke zorgkosten onder de basisverzekering vallen. Lees hier welke zorgkosten dit zijn. Hieronder lees je de belangrijkste vergoedingen.

Huisarts

Behandeling bij elke huisarts is verzekerd.

Medicijnen

Medicijnen bij elke apotheek zijn verzekerd. Voor sommige medicijnen betaal je een eigen bijdrage. Deze bedraagt maximaal € 250 per jaar. Voor voorkeursmedicijnen betaal je geen eigen risico.

Extra informatie

Het kan voorkomen dat je geneesmiddel in Nederland tijdelijk niet te krijgen is. Als dit een geregistreerd geneesmiddel is, heb je recht op een vervangend geneesmiddel uit het buitenland. Je apotheker kan dit voor je regelen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is beperkt verzekerd. De vergoeding hangt af van je leeftijd, aandoening en de soort behandeling. Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie.

Ziekenhuis

Zorg in elk ziekenhuis is verzekerd.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn verzekerd. Kijk hier welke hulpmiddelen. dit zijn. Voor sommige hulpmiddelen betaal je een eigen bijdrage.

Wijkverpleging

Zorg door een wijkverpleegkundige is verzekerd. Voor wijkverpleging heb je vooraf onze toestemming nodig.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Geestelijke gezondheidszorg is verzekerd.

Zorgadvies en -bemiddeling

Via onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling krijg je hulp bij het kiezen van een zorgverlener of bemiddeling bij een wachtlijst.

Wat is niet verzekerd?

  • De overheid bepaalt welke zorg is verzekerd in de basisverzekering. Niet alle zorg valt daar onder, zoals alternatieve zorg, cosmetische ingrepen en sterilisatie.
  • Soms heb je een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heb je deze niet, dan krijg je geen vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar betaalt zelf de eerste € 385,- zorgkosten per jaar. Dit is het verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor onder andere de huisarts, verloskundige en wijkverpleegkundige. Je mag het eigen risico verhogen tot € 885,-. Je betaalt dan minder premie. Lees meer over het eigen risico.

Extra informatie

Bij Gewoon ZEKUR Zorg Vrij geldt het eigen risico ook niet voor:

  • voorkeursmedicijnen;
  • het stoppen-met-rokenprogramma (zonder geneesmiddelen);
  • voorkeurslongmedicatie geleverd door geselecteerde zorgaanbieders voor de proeftuin Blauwe Zorg.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg, zoals kraamzorg en bepaalde medicijnen of hulpmiddelen, betaal je een deel zelf: de eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage.

Medicijnen

De apotheek geeft je het voorkeursmedicijn. Wil je een middel van een ander merk? Dan betaal je dit zelf. Lees meer over voorkeursmedicijnen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd. Maar we vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost. Wil je naar het buitenland voor een behandeling? Informeer dan eerst bij ons welke kosten we vergoeden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in jouw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. Je betaalt de premie maandelijks via automatische incasso. Betaal op tijd, dan voorkom je extra kosten. Het verplicht eigen risico mag je gespreid betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op jouw polis staat. Je kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december jouw opzegging hebben ontvangen. Je moet dan voor 1 februari een nieuwe basisverzekering afsluiten. Je bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via ZEKUR.nl. Je kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij jouw nieuwe verzekeraar.