Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat Extra ZEKUR Zorg van N.V. Univé Zorg voor jou betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: ZEKUR.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op jouw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die jouw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Je kiest zelf of je een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder lees je alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en oedeemtherapie vergoeden we uit het budget Therapieën tot maximaal € 500,- per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Onder het budget Therapieën valt ook de vergoeding van onder andere diëtetiek, een aantal huidtherapieën, ergotherapie, podotherapie en stottertherapie.

 

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 100,- per 3 jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals alternatieve beweegzorg, homeopathie, acupunctuur en psychosociale zorg, en homeopathische geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 250,- per jaar. De maximum vergoeding per behandeling is € 25,- (ongeacht de tijdsduur).

Tandarts

75% van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed tot maximaal € 500,- per jaar. Hieronder valt onder andere de periodieke controle bij de tandarts, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen en wettelijke eigen bijdrage voor een volledige kunstgebit uit de basisverzekering.

Orthodontie

Orthodontie voor verzekerden tot 18 jaar: vergoeding van 75% van elke rekening tot maximaal € 1.000,- voor de totale duur van de verzekering.

 

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland worden, als aanvulling op de basisverzekering, volledig vergoed. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Doorlopende reisverzekering

Wij vergoeden:
 

  • schade aan reisbagage tot maximaal € 2.500,- voor alle bagage samen. Er gelden maximumbedragen voor bepaalde bagage zoals elektronica, brillen en geld. Er geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen. De vergoeding geldt per persoon per reis.
  • hulp- en vervoerskosten zoals extra reis- en verblijfkosten bij ziekte of een ongeval en kosten van reddings- en opsporingsacties. Hiervoor gelden verschillende vergoedingsbedragen.
  • extra kosten omdat je motorrijtuig naar de garage moet. Hiervoor gelden verschillende vergoedingsbedragen.

Extra informatie

De exacte vergoedingen en de risicodrager van deze doorlopende reisverzekering vind je in de voorwaarden.

Doorlopende annuleringsverzekering

Wij vergoeden annuleringskosten voor een geboekte reis in het buitenland of in Nederland met minimaal 1 geboekte overnachting tot maximaal € 1.500,- per verzekerde per reis en maximum € 6.000,- per jaar voor alle verzekerden samen.

De annulering is het gevolg van een bepaalde gebeurtenis zoals ziekte, ongeval van familie of jezelf of onverwachts ontslag.

Extra informatie

De exacte vergoedingen en de risicodrager van deze doorlopende annuleringsverzekering vind je in de voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
  • Het wettelijk eigen risico is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij je bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden lees je welke eisen dit zijn.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: Voor alternatieve zorg hebben we zorgverleners aangewezen. Je vindt deze zorgverleners in onze zorgvinder.

Afspraken met zorgverleners

Voor fysiotherapie, oefentherapie, oedeemtherapie, diëtetiek en ergotherapie hebben we afspraken gemaakt met zorgverleners. Ga je naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. Je vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgvinder.

Extra informatie

Ga je voor deze zorg naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraak hebben, dan vergoeden we maximaal 80% van het tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde zorgverleners (gemiddeld gecontracteerd tarief).

Toestemming of verwijzing

Soms heb je een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heb je deze niet, dan krijg je geen vergoeding. Voor de vergoedingen op deze kaart gelden:

  • voor homeopathische geneesmiddelen en de meeste behandelingen in het budget Therapieën heb je een verwijziging nodig.
  • voor bepaalde zorg in het buitenland en bij Hulp en Vervoerskosten onder de doorlopende reisverzekering heb je vooraf toestemming van ons nodig.

Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in je gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Je betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso.

Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op je polis staat. Je kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december je opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via ZEKUR.nl. Je kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij je nieuwe verzekeraar.