Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat VvAA ontzorgplus voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.

Aanvullende zorgdiensten

 • Hulp van de Zorgconsulent
  een zorgverlener vinden, of zorg regelen
   
 • Aanvullend consult of gesprek
  over uw medische situatie, of voor verwerking
   
 • Verhaalsbijstand bij letselschade
  als iemand anders aansprakelijk is

Tijdelijke extra zorg thuis

 • Vervangende mantelzorg
  als u zelf geen mantelzorg kunt geven
   
 • Huishoudelijke hulp
  tijdens of na ziekenhuisopname
   
 • Oppas voor de kinderen
  tijdens uw ziekenhuisopname

Blijvende invaliditeit na een ongeval

Aanpassing in huis of vervoer
tegemoetkoming bij verbouwing of aanpassing

Tandheelkundige zorg na een ongeval

bij verlies van voortanden

Aanvullende zorg bij kanker

 • Bij borstkanker
  aanvullende diagnostiek
   
 • Beweegprogramma bij en na kanker
  om zo fit mogelijk te blijven
   
 • Voorwaardelijk toegelaten zorg
  meedoen aan onderzoek naar nieuwe behandelingen

Naar het ziekenhuis

 • Ziekenvervoer
  halen en brengen naar behandeling of controle
   
 • Reiskosten ziekenbezoek
  als u ver van huis bent opgenomen
   
 • Logeerhuis
  tijdelijk in de buurt van het ziekenhuis logeren

Wat is niet verzekerd?

 • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt voor zorg en diensten in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw situatie? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Heeft u geen basisverzekering bij ons? Dan betaalt u een hogere premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via het contactformulier en via mijnVvAAzorgverzekering. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.