Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat VvAA zorgverzekering Start voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie vergoeden we tot maximaal 9 behandelingen per jaar.

Alternatieve zorg

€ 30 per consult of behandeling, tot € 100. Maximaal per behandeling/kalenderjaar. Maximaal 1 behandeling per dag.

Geen geneesmiddelen en (lab)onderzoek.

Extra informatie

U kunt terecht bij een arts of behadelaar. De behandelaar moet lid zijn van een door ons erkende beroepsorganisatie en voldoen aan de plato-eisen.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed tot maximaal € 75 per kalenderjaar. Hieronder vallen consulten, injecties en pillen.

Gezondheidscheck

Vergoeding van een gezondheidscheck-up of sportcheck-up. Maximaal 1 keer per kalenderjaar. U moet dit regelen via de VvAA zorgconsulent.

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. Geneesmiddelen: maximaal € 100 per kalenderjaar. Ziekenvervoer: volledig vergoed.

Preventiecursussen

Maximaal € 75 per kalenderjaar voor preventiecursussen. Cursussen voor eerste hulp 75% tot de maximale vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Heeft u geen basisverzekering bij ons? Dan betaalt u een hogere premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via het contactformulier en via mijnVvAAzorgverzekering. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.