Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat VvAA zorgverzekering Excellent voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Op basis van uw antwoorden kijken we of u de verzekering kunt afsluiten.

 

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

100% vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie. Manuele therapie: maximaal 18 behandelingen.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 500 per 2 aansluitende kalenderjaren.

Alternatieve zorg

€ 75 per consult of behandeling + (lab)onderzoek + geregistreerde geneesmiddelen samen tot € 1.500. Maximaal per behandeling/kalenderjaar. Maximaal 1 behandeling per dag.

Extra informatie

U kunt terecht bij een arts of behandelaar. De behandelaar moet lid zijn van een door ons erkende beroepsorganisatie en voldoen aan de plato-eisen.

Tandarts

100% van elke rekening voor tandartskosten voor algemene tandheelkundige zorg wordt vergoed, inclusief materiaal- en techniekkosten. Een eigen bijdrage voor een kunstgebit of mondzorg in bijzondere situaties valt hier ook onder. Gezamenlijk tot maximaal € 1.600.

Daarnaast vergoeden we ook tandheelkundige zorg na een ongeval tot maximaal € 5.000 per jaar.

Orthodontie

Orthodontie tot 18 jaar: vergoeding van 100% van elke rekening. Orthodontie vanaf 18 jaar: 100% vergoeding, na onze toestemming.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Volledige vergoeding van kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief. Na vooraf contact met Artsen Alarm Service:
+31 (0)30 241 29 08.

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 100% van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg thuis, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis en voor bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak. Tot maximaal € 550 per bevalling.

Extra informatie

Ook wordt vergoed: zwangerschapscursus, kraampakket, extra kraamzorg en borstvoedingsadvies.

Preventiecursussen

Maximaal € 500 per alenderjaar voor preventiecursussen. Cursussen voor eerste hulp 75% tot de maximale vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Vergoeding van kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt, tot maximaal het marktconforme tarief van het land waar u zorg krijgt. Dit geldt ook voor voorziene zorg in België en Duitsland.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.
De vergoeding voor extra luxe en comfort tijdens een ziekenhuisopname geldt in Nederland, België en Duitsland.
De assistentie en extra service voor en na een ziekenhuisopname kunnen wij niet altijd bieden in het buitenland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw situatie? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Heeft u geen basisverzekering bij ons? Dan betaalt u een hogere premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via het contactformulier en via mijnVvAAzorgverzekering. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.