Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat VvAA zorgplan voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.

Extra luxe en comfort tijdens een ziekenhuisopname

Maximaal € 2.500 per kalenderjaar samen voor:
 

  • éénpersoonskamer bij ziekenhuisverblijf in Nederland, België of Duitsland die noodzakelijk is voor onderzoek of behandeling door een medisch specialist. Als éénpersoonskamer niet beschikbaar is: vergoeding van € 75 per opnamedag
  • luxepakket tijdens opname: o.a. internetaansluiting, luxe maaltijden, krant en eigen koelkast gevuld met frisdrank
  • kosten van extra bed op de kamer en maaltijden bij verblijf van de partner

Assistentie en extra service voor en na ziekenhuisopname

Ondersteuning bij al uw zaken rondom uw ziekenhuisverblijf in Nederland door de VvAA zorgassistent.

Vergoeding van de kosten van vervoer bij een ziekenhuisopname in Nederland, België of Duitsland.

De kosten voor extra overnachting, maximaal 2 nachten, voor of na de ziekenhuisopname in Nederland, België of Duitsland tot maximaal € 100 per nacht.

Via VvAA zorgconsulent: aanvullende zorg en dienstverlening na uw ontslag voor ondersteuning thuis als u in Nederland woont.

Aanvullende faciliteiten bij eerstelijns- of revalidatieverblijf

Kosten van extra faciliteiten bij een verblijf in een herstellingsoord, hospice, verpleeghuis of huisartsenverblijf als dat verblijf uit de basisverzekering wordt vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Waar ben ik gedekt?

De vergoeding voor extra luxe en comfort tijdens een ziekenhuisopname geldt in Nederland, België en Duitsland.
De assistentie en extra service voor en na een ziekenhuisopname kunnen wij niet altijd bieden in het buitenland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw situatie? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Heeft u geen basisverzekering bij ons? Dan betaalt u een hogere premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via het contactformulier en via mijnVvAAzorgverzekering. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.