Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van VvAA zorg op reis.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Spoedeisende zorg in het buitenland

Heeft u spoedeisende zorg in het buitenland nodig? Dan krijgt u een extra vergoeding, bovenop de basisverzekering. U krijgt deze vergoeding alleen als u tijdelijk in het buitenland bent voor maximaal 180 dagen.

Wij vergoeden de kosten volledig tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief.

U moet vooraf contact opnemen met Artsen Alarm Service: +31 (0)30 241 29 08.

Medisch-specialistische zorg in België en Duitsland

U krijgt een volledige vergoeding voor geplande ziekenhuiszorg in België en Duitsland. U moet ons soms wel vooraf toestemming vragen.

Repatriëring

U krijgt een vergoeding van 100% voor repatriëring bij ernstige ziekte of een ongeval. Ook krijgt u vergoeding van verblijf en vervoer als repatriëring medisch noodzakelijk is, maar nog niet mogelijk is.

U moet vooraf contact opnemen met Artsen Alarm Service: +31 (0)30 241 29 08.

Eerder terugkeren

U krijgt eenmalig een vergoeding voor extra kosten van vervoer en verblijf in bijzondere omstandigheden. Zoals bij ziekte of ongeval van verzekerde of een reisgenoot, of bij familieomstandigheden. Wij vergoeden:

 • Vervoer per auto: maximaal € 0,27/km
 • Vliegreis: economy class
 • Verblijf: maximaal € 150 per dag

Bij een reis binnen het woonland alleen vervoer tot max. € 500 per gebeurtenis.

U moet vooraf contact opnemen met Artsen Alarm Service: +31 (0)30 241 29 08.

Vergoeding bij overlijden

U ontvangt 100% vergoeding voor repatriëring van het stoffelijk overschot. Of u ontvangt maximaal € 7.500 voor uitvaart ter plaatse en overkomst van familieleden.

Voor extra kosten van vervoer en verblijf in verband met de terugreis van verzekerde reisgenoten vergoeden wij:

 • Vervoer per auto: maximaal € 0,27/km
 • Vliegreis: economy class
 • Verblijf: maximaal € 150 per persoon per dag, en maximaal 30 dagen

U moet vooraf contact opnemen met Artsen Alarm Service: +31 (0)30 241 29 08.

Wat is niet verzekerd?

 • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het marktconforme tarief van het land waar u zorg krijgt.

U krijgt vergoeding van kosten van spoedeisende zorg in het buitenland bij een verblijf van maximaal 180 dagen.

Heeft u zorg in het buitenland nodig? Dan moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de Artsen Alarm Service. Die regelt de zorg en hulp. Als u dat zelf regelt, krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. De basisverzekering vergoedt maximaal tot wat een behandeling in Nederland kost.

Heeft u spoedeisende zorg nodig in het buitenland? En heeft u deze aanvullende verzekering? Dan krijgt u de kosten volledig vergoed tot het buitenlands wettelijk of marktconform tarief.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via het contactformulier en via mijnVvAAzorgverzekering.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de VvAAzorgverzekering app of mijnVvAAzorgverzekering.

Let op: u krijgt uw polis, rekeningen en overzichten van declaraties alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.
 • Heeft u geen basisverzekering bij ons? Dan betaalt u een hogere premie voor de aanvullende verzekering.
 • Kinderen zijn gratis meeverzekerd.

U kunt kiezen hoe u betaalt:

 • per maand
 • per drie maanden
 • per half jaar
 • per jaar

Hoe u wilt betalen kunt u aan ons laten weten via mijnVvAAzorgverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 1 januari uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via het contactformulier en via mijnVvAAzorgverzekering. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.