Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat VvAA zorg op reis voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Volledige vergoeding van kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief.

Na voorafgaand contact met Artsen Alarm Service:
+31 (0)30 241 29 08.

Medisch-specialistische zorg in België en Duitsland

Volledige vergoeding voor geplande ziekenhuiszorg in België en Duitsland, na contact met VvAA zorgconsulent.

Repatriëring

100% vergoeding bij ernstige ziekte of ongeval. Daarnaast vergoeding van verblijf en vervoer als repatriëring medisch noodzakelijk maar niet mogelijk is.

Na voorafgaand contact met Artsen Alarm Service:
+31 (0)30 241 29 08.

Eerder terugkeren

Extra kosten van vervoer en verbijf vergoeden we eenmalig in bijzondere omstandigheden, zoals bij ziekte of ongeval van verzekerde of een reisgenoot, of bij familieomstandigheden. Vervoer: auto max. € 0,27/km, vliegreis economy class. Verblijf: max. € 150 per dag.

Bij een reis binnen het woonland alleen vervoer tot max. € 500 per gebeurtenis.

Na voorafgaand contact met Artsen Alarm Service:
+31 (0)30 241 29 08.

Regeling bij overlijden

100% vergoeding voor repatriëring van het stoffelijk overschot of max. € 7.500 voor uitvaart ter plaatse en overkomst van familieleden. Extra kosten van vervoer en verblijf tijdens de terugreis van verzekerde reisgenoten. Vervoer: auto max. € 0,27 per km, vliegreis economy class. Verblijf: max. € 150 per dag, max. 30 dagen.

Na voorafgaand contact met Artsen Alarm Service:
+31 (0)30 241 29 08.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Vergoeding van kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt, tot maximaal het marktconforme tarief van het land waar u zorg krijgt.

Vergoeding van kosten van spoedeisende zorg in het buitenland voor een periode van maximaal 180 dagen.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Voor niet-spoedeisende (voorziene) zorg geldt deze aanvullende zorgverzekering in België en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Heeft u geen basisverzekering bij ons? Dan betaalt u een hogere premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via het contactformulier en via mijnVvAAzorgverzekering. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.