Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat Tand van VinkVink voor jou betekent. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandartsverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: vinkvink.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Deze verzekering is bedoeld voor volwassenen. Voor kinderen is de tanddekking van de basisverzekering meestal ruim voldoende. Je kiest zelf of je een tandverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder lees je de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Een vergoeding van 75% van de rekening voor de meestvoorkomende behandelingen voor tandartskosten. Je krijgt maximaal € 250 per jaar vergoed. Hieronder valt onder andere de periodieke controle, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling en vullingen.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval vergoeden we tot maximaal € 10.000 per ongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
  • Niet verzekerd zijn: tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten, niet nagekomen afspraken, uitwendig bleken van tanden en kiezen, orthodontie, facings, en tandartsabonnementen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij jou bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Je kan naar een tandarts, orthodontist, vrijgevestigd mondhygiënist of tandprotheticus die gevestigd is in Nederland of de grensstreek. De grensstreek is tot 15 kilometer van de Nederlandse grens.

Toestemming

Voor tandartszorg na een ongeval heb je vooraf toestemming nodig van ons. Heb je geen toestemming, dan krijg je geen vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

Je bent in Nederland verzekerd

Wat zijn mijn verplichtingen?

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder moet premie betalen. Je kan kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

  • U betaalt per maand
  • U betaalt via automatische afschrijving
  • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op je polis staat. Je kan de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december je opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan opzeggen per brief of chat. Postbus 3848, 7500 DV Enschede. Je kan ook gebruik maken van de overstapservice bij je nieuwe verzekeraar.