Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 van de IZZ Zorgverzekering door VGZ voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vgzvoordezorg.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (Cesar/Mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden we volledig. Voor manuele fysiotherapie zijn dit maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Wij vergoeden per 3 jaar: 

  • één bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers, of;
  • een bril op sterkte tot – maximaal € 200 bij een opticien of optiekbedrijf waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten of;
  •  contactlenzen op sterkte tot maximaal € 200.

Ook vergoeden we de wettelijke bijdrage uit de basisverzekering voor verzekerden jonger dan 18 jaar volledig.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, acupunctuur en psychosociale zorg worden vergoed tot maximaal € 500 per jaar. Voor de behandelingen geldt een vergoeding van maximaal € 45 per dag.

Voor homeopatische en antroposofische geneesmiddelen vergoeden we maximaal € 300 per jaar.

Tandarts

Tandartskosten worden volledig vergoed, tot maximaal € 750 per jaar. Hieronder valt onder andere de (half) jaarlijkse controle, het vullen van een gaatje, een wortelkanaalbehandeling, kaakgewrichtsbehandeling of het trekken van een kies. In de voorwaarden leest u om welke handelingen het gaat.

Kronen, bruggen, implantaten, gedeeltelijke protheses en tandvleesbehandelingen worden voor 80% vergoed tot maximaal € 1.500 per jaar.

Extra informatie

De kosten van gebitsreiniging vergoeden wij tot maximaal 60 minuten per jaar.

 

Orthodontie

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar wordt 80% van elke rekening voor orthodontische zorg vergoed. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt orthodontische zorg vergoed tot maximaal € 500 voor de hele looptijd van de aanvullende verzekering.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland worden, als aanvulling op wat de basisverzekering, volledig vergoed. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Mantelzorg

Vervanging van de mantelzorger: maximaal 9 dagen per jaar. Mantelzorgmakelaar die regeltaken overneemt: maximaal € 500 per jaar. Daarnaast wordt vergoed: verblijf in een herstellingsoord of zorghotel, maximaal € 70 per dag, maximaal 42 dagen voor een verzekerde die wordt verzorgd als de mantelzorger overbelast is of tijdelijk uitvalt en er geen andere opvang thuis mogelijk is

Intake arbeidfysiotherapie

Een (gedeeltelijke) vergoeding van de intake als onderdeel van het Protocol Participatieve Werkaanpassing (PPAW). De vergoeding bedraagt maximaal € 43,60 per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
  • Het wettelijke eigen risico is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Afspraken met zorgverleners

Voor fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie hebben we afspraken gemaakt met zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig worden vergoed in Vergelijk en Kies.

Extra informatie

Gaat u voor fysiotherapie, oefentherapie of oedeemtherapie naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraak hebben, dan vergoeden we maximaal 80% van het tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde zorgverleners (gemiddeld gecontracteerd tarief).

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U betaalt de premie maandelijks. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen www.vgzvoordezorg.nl. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.