Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de bewuzt tandongevallen van VGZbewuzt.
Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vgzbewuzt.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. Je kunt deze kosten verzekeren met een tandverzekering. Je kiest zelf of je een tandverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een tandverzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijg je vergoed? Dat lees je in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Tandarts na een ongeval

Je krijgt een vergoeding voor kosten van de tandarts na een ongeval. Wij vergoeden tot maximaal  10.000 per ongeval.

Wat is niet verzekerd?

Vergoedt de basisverzekering jouw zorg? Dan vergoedt de tandverzekering deze niet.

Je krijgt geen vergoeding voor onder andere:

  • behandeling in het buitenland
  • orthodontie na een ongeval
  • kosten als gevolg van grove schuld
  • opzet en gebruik van alcohol of andere verdovende middelen
  • schade ontstaan bij het eten
  • herstel van schade/indicatie die er voor het ongeval al was

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor jouw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Toestemming

Voor tandartszorg na een ongeval, heb je vooraf toestemming nodig van ons. Heb je geen toestemming gekregen, dan krijg je geen vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in jouw huishouden (zoals een geboorte of scheiding)? Geef dat aan ons door. Dat kan via Mijn VGZbewuzt of de VGZbewuzt app.

Ontvang je een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via Mijn VGZbewuzt of de VGZbewuzt app.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. Je kunt kiezen hoe je betaalt. Per maand of per jaar.

  • Betalen kan via automatische afschrijving.
  • Betaal op tijd, dan voorkom je extra kosten.
  • Het verplicht eigen risico kun je in delen betalen.

Hoe je wil betalen kun je aan ons laten weten via Mijn VGZbewuzt of de VGZbewuzt app

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op jouw polis staat. Je kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december jouw opzegging hebben ontvangen. Je moet je nieuwe aanvullende verzekering voor 1 februari afsluiten. Je bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via VGZbewuzt.nl. Je aanvullende verzekering kun je zelf beëindigen in Mijn VGZbewuzt. Je kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van jouw nieuwe verzekeraar.