Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat de bewuzt actief van VGZbewuzt voor jou betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vgzbewuzt.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op jouw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die jouw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Je kiest zelf of je een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder lees je alléén de belangrijkste vergoedingen.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Repratiëring

Volledige vergoeding voor medisch noodzakelijk vervoer in het buitenland of na je overlijden het vervoer van je stoffelijk overschot naar Nederland.

Extra informatie

Hieronder valt vervoer per ambulance, vliegtuig of begrafenisondernemer, kosten van medische begeleiding, communicatiekosten en de kosten van het toezenden van geneesmiddelen.
 

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Heeft je zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor je willen? Dan vergoeden wij deze niet. In de polisvoorwaarden lees je onze kwaliteitseisen.

Toestemming of verwijzing

Soms heb je een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heb je deze niet, dan krijg je geen vergoeding. Heb je zorg in het buitenland nodig? Dan moet je contact opnemen met de VGZbewuzt Alarmcentrale. Zonder inschakeling van de VGZbewuzt Alarmcentrale heb je geen recht op vergoeding. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Je bent in Nederland verzekerd. Voor een aantal zorgsoorten vergoeden wij ook de zorg in het buitenland. 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in je huishouden (zoals een geboorte of scheiding)? Geef dat aan ons door via Mijn VGZbewuzt of de VGZbewuzt app. Een adreswijziging of bericht van overlijden ontvangen wij automatisch via de gemeente.

Ontvang je een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via Mijn VGZbewuzt of de VGZbewuzt app

 

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. Je kunt kiezen hoe je betaalt. Per maand of per jaar.

  • Betalen kan via automatische afschrijving.
  • Betaal op tijd, dan voorkom je extra kosten.
  • Het verplicht eigen risico kun je in delen betalen.

Hoe je wil betalen kun je aan ons laten weten via Mijn VGZbewuzt of via de VGZbewuzt app.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat.

Je kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december je opzegging hebben ontvangen. Je moet je nieuwe aanvullende verzekering voor 1 februari afsluiten. Je bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

 

Extra informatie

Overstapservice

Meld je je uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt je nieuwe zorgverzekeraar dat je verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt telefonisch opzeggen via onze klantenservice. Je aanvullende verzekering kun je zelf beëindigen in Mijn VGZbewuzt. Je kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van je nieuwe verzekeraar. Je vindt onze contactgegevens op www.vgzbewuzt.nl.