Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de VGZbewuzt Basis van VGZ Zorgverzekeraar N.V.
Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de basisverzekering en niet over de aanvullende verzekering. Meer info: www.vgzbewuzt.nl.

Welk soort verzekering is dit?

VGZbewuzt Basis is een basisverzekering.

De basisverzekering is de verplichte verzekering voor zorgkosten. Iedereen kan deze verzekering afsluiten. Wij mogen niemand weigeren.

Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen. VGZbewuzt Basis is een naturaverzekering. Dit werkt als volgt:

 • Hebben wij afspraken met je zorgverlener? Dan krijg je hiervoor geen rekeningen. Je hoeft niets voor te schieten.
 • Hebben wij geen afspraken met je zorgverlener? Dan betaal je mogelijk een deel van de kosten zelf.

Controleer vooraf of wij afspraken hebben met je zorgverlener voor je behandeling. Ga hiervoor naar onze Zorgzoeker.

Wat is verzekerd?

De overheid bepaalt welke kosten de basisverzekering vergoedt. Bekijk hier welke zorgkosten dit zijn.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Huisarts

Wij vergoeden je bezoek aan en behandeling door elke huisarts.

Medicijnen

Haal je medicijnen bij een apotheek waarmee wij afspraken hebben? Dan vergoeden wij de kosten.
Haal je medicijnen bij een apotheek waarmee wij geen afspraken hebben? Dan betaalt je mogelijk een deel zelf.

Wij hebben afspraken met een ruim aantal apotheken.

Soms betaal je voor medicijnen een eigen bijdrage.

Fysiotherapie

Voor verzekerden tot 18 jaar vergoeden wij fysiotherapie.
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder vergoeden wij fysiotherapie bij bepaalde klachten en behandelingen. Dit geldt voor alle basisverzekeringen.
Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie.

Ga je naar een fysiotherapeut waarmee wij afspraken hebben? Dan vergoeden wij de kosten.
Ga je naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan betaal je mogelijk een deel zelf.
Wij hebben afspraken met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Ziekenhuis

Ga je naar een ziekenhuis waarmee wij afspraken hebben? Dan vergoeden wij de kosten.

Ga je naar een ziekenhuis waarmee wij geen afspraken hebben? Dan betaal je mogelijk een deel zelf.


Wij hebben afspraken met een ruim aantal ziekenhuizen.
Bij spoed kun je naar elk ziekenhuis.

Hulpmiddelen

Wij vergoeden hulpmiddelen van aanbieders waarmee wij afspraken hebben. Voor sommige hulpmiddelen betaal je een eigen bijdrage. Op onze website vind je over welke hulpmiddelen het gaat.

Wijkverpleging

Krijg je thuis verpleging en verzorging van een wijkverpleegkundige waarmee wij afspraken hebben? Dan vergoeden wij de kosten.
Hebben wij geen afspraken met uw wijkverpleegkundige? Dan betaal je mogelijk een deel zelf.

Wij hebben afspraken met een ruim aantal wijkverpleegkundigen.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Krijg je een behandeling van een GGZ-zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? Dan vergoeden wij de kosten.

Hebben wij geen afspraken met uw GGZ-zorgverlener? Dan betaal je mogelijk een deel zelf.

Wij hebben afspraken met een ruim aantal GGZ-zorgverleners.

Zorgadvies en -bemiddeling

Onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling helpt je bij je keuze voor een zorgverlener. En als er een wachtlijst is voor je behandeling.

Wat is niet verzekerd?

 • De overheid bepaalt welke zorg niet in de basisverzekering zit. Voorbeelden hiervan zijn alternatieve zorg (zoals acupunctuur), de meeste cosmetische operaties en sterilisaties.
 • Soms heb je eerst een verwijzing van een zorgverlener (zoals een huisarts) nodig. Of toestemming van ons, om een behandeling vergoed te krijgen. Heb je geen verwijzing of toestemming, dan krijg je geen vergoeding. Lees de hele uitleg op onze website.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Hebben wij geen afspraak met je zorgverlener of behandelaar? Dan vergoeden wij 60% van de prijs die wij hebben afgesproken met andere zorgverleners. Je vindt op onze Zorgzoeker met welke zorgverleners we afspraken hebben.

Extra informatie

We hebben voor taxivervoer en sommige hulpmiddelen afspraken met een beperkt aantal aanbieders.

Beperkt aantal: we hebben afspraken met minder dan 70% van alle aanbieders.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg betaal je van elke rekening een deel zelf. Dit geldt bijvoorbeeld voor kraamzorg, bepaalde medicijnen en hulpmiddelen. Deze eigen bijdrage is verplicht volgens de wet.

Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? En gebruik je zorg? Dan betaal je elk jaar de eerste € 385 zelf. Dit eigen risico is verplicht volgens de wet. Je betaalt dit niet voor bijvoorbeeld:

 • huisarts
 • verloskundige
 • wijkverpleegkundige
 • voorkeursmedicijnen
 • het stoppen-met-rokenprogramma; 
 • voorkeurslongmedicatie geleverd door geselecteerde zorgaanbieders voor de proeftuin Blauwe Zorg.

Je kunt kiezen voor een hoger eigen risico tot € 885. Je betaalt dan minder premie.

Medicijnen

Sommige medicijnen werken hetzelfde maar verschillen in prijs. In dat geval geeft de apotheek je het voordeligste medicijn. Dit noemen we het voorkeursmedicijn. Wil je een duurder medicijn dat hetzelfde werkt? Dan betaal je dit zelf.

Fysiotherapie

Wij hebben voor sommige klachten alleen afspraken met gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Extra informatie

Het gaat om:

 • oefentherapie bij etalagebenen
 • fysiotherapie bij Ziekte van Parkinson
 • oedeemtherapie

Ziekenhuis

Wij hebben voor sommige klachten alleen afspraken met gespecialiseerde ziekenhuizen.

Extra informatie

Het gaat om onder andere:

 • knie- en heupvervanging
 • behandeling van staar
 • een aantal cardiologische behandelingen 
 • een aantal oncologische behandelingen

Hulpmiddelen

We hebben voor sommige hulpmiddelen afspraken met een beperkt aantal aanbieders.

Extra informatie

Beperkt aantal: we hebben afspraken met minder dan 70% van alle aanbieders.

Het gaat om:

 • incontinentiemateriaal
 • personenalarmering
 • hoorhulpmiddelen
 • stomamateriaal
 • verbandmiddelen
 • katheters
 • urinezakken
 • diabetesmateriaal
 • bruikleenartikelen
 • infuuspompen

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Wij hebben voor sommige klachten alleen afspraken met gespecialiseerde GGZ-zorgverleners.

Extra informatie

Het gaat om:

 • dementie
 • eetstoornissen
 • alcoholverslaving of een verslaving aan een ander middel

Waar ben ik gedekt?

Je bent in de hele wereld verzekerd. Maar we vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wil je naar het buitenland voor een behandeling? Controleer vooraf wat we vergoeden. En of je toestemming nodig hebt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in je huishouden (zoals een geboorte of scheiding)? Geef dat aan ons door via Mijn VGZbewuzt of de VGZbewuzt Zorg app. Een adreswijziging of bericht van overlijden ontvangen wij automatisch via de gemeente.

Ontvang je een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via Mijn VGZbewuzt of de VGZbewuzt Zorg app

 

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen hoe u betaalt. Per maand of per jaar.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten.
 • Het verplicht eigen risico kunt u in delen betalen.

Hoe je wil betalen kun je aan ons laten weten via Mijn VGZbewuzt of via de VGZbewuzt Zorg app.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat.

U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen. U moet uw nieuwe basisverzekering voor 1 februari afsluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Extra informatie

Overstapservice

Meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt telefonisch opzeggen via onze klantenservice. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar. U vindt onze contactgegevens op www.vgzbewuzt.nl