Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat VGZ Aanvullende verzekering Jeugdzorg voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vgz.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Brillen en contactlenzen

Wij vergoeden maximaal € 150 per 2 jaar voor de aanschaf van een bril of contactlenzen op sterkte.

Ook vergoeden we de wettelijke eigen bijdrage uit de basisverzekering voor verzekerden jonger dan 18 jaar.

Orthodontie

Orthodontische zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar wordt volledig vergoed.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Bevalling en kraamzorg

Volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg.

Voetzorg

Volledige vergoeding van voetbehandelingen door pedicure of podotherapeut bij voetafwijkingen, reuma en diabetes.

Steun- en therapiezolen vergoeden we per twee jaar volledig.

Hulpmiddelen

Volledige vergoeding van de eigen bijdrage op hulpmiddelen.

Eenmalige vergoeding van maximaal € 175 voor de aanschaf of huur van een plaswekker.

Medisch Specialistische Zorg

Volledige vergoeding voor een flapoorcorrectie tot 18 jaar.

Verblijf nabij ziekenhuis voor maximaal 2 gezinsleden bij ziekenhuisopname: maximaal 15 nachten per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Voor een flapoorcorrectie, podotherapie en
steun- of therapiezolen heeft u een verwijzing nodig. Voor een flapoorcorrectie heeft u vooraf onze toestemming nodig. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.vgz.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.