Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van Tandarts 3 van Hema. 
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: zorgverzekeringhema.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een tandverzekering. U kiest zelf of u een tandzorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een tandverzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Tandarts

U krijgt een vergoeding voor zorg van de tandarts.

U krijgt 100% vergoeding van elke rekening voor:

 • periodieke controle

U krijgt 80% vergoeding van elke rekening voor bijvoorbeeld:

 • consulten
 • vullingen
 • verdovingen
 • gebitsreiniging
 • fotos maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen, bruggen en implantaten
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • kunstgebitten/implantaten die uw basisverzekering niet vergoedt
 • de wettelijke eigen bijdragen voor kunstgebitten
 • tandvleesbehandelingen
 • chirurgische behandelingen

Wij vergoeden maximaal € 750 per jaar.

Tandarts na een ongeval

U krijgt een vergoeding voor kosten van de tandarts na een ongeval. Wij vergoeden tot maximaal € 10.000. 

Wat is niet verzekerd?

 • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de tandverzekering deze niet.
 • Niet verzekerd zijn: tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten, niet nagekomen afspraken, uitwendig bleken van tanden en kiezen, orthodontie, snurkbeugels, algehele narcose en tandartsabonnementen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig. In de polisvoorwaarden leest u onze kwaliteitseisen.

Extra informatie

U kunt naar een tandarts, orthodontist, vrijgevestigd mondhygiënist of tandprotheticus die gevestigd is in Nederland of de grensstreek. De grensstreek is tot 15 kilometer van de Nederlandse grens.

Toestemming

Voor tandartszorg na een ongeval heeft u vooraf toestemming nodig van ons. Heeft u geen toestemming, dan krijgt u geen vergoeding.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent in Nederland verzekerd. Alleen de kosten van zorg geleverd in Nederland door een zorgaanbieder of leverancier gevestigd in Nederland worden vergoed.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via Mijn Zorgoverzicht of door te bellen met onze klantenservice.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via Mijn Zorgoverzicht of via de declaratie app. Dus niet per post.

Let op: U ontvangt het polisblad, rekeningen en declaratieoverzichten alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

 • U betaalt per maand
 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten.
 • Het verplicht eigen risico kunt u in delen betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen per brief of per e-mail. Postbus 704, 7500 AS Enschede of via info@zorgverzekerdbijhema.nl. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.