Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Hema Basisverzekering van Hema voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de basisverzekering en niet over de aanvullende verzekering. Meer info: zorgverzekeringhema.nl

Welk soort verzekering is dit?

De basisverzekering is de verplichte verzekering voor zorgkosten. Voor deze verzekering wordt u altijd geaccepteerd. Deze combinatieverzekering werkt als volgt. Hebben wij een contract met uw zorgverlener? Dan krijgt u geen rekening voor ontvangen zorg. En hoeft u geen bedragen voor te schieten. Hebben wij geen contract met uw zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk een deel van de kosten zelf. Geestelijke gezondheidszorg en mondzorg zijn verzekerd op basis van restitutie met gecontracteerde zorg. Op onze zorgvinder leest u met welke zorgverleners wij op dit moment een contract hebben.

Extra informatie

Geestelijke gezondheidszorg en mondzorg zijn verzekerd op basis van restitutie met gecontracteerde zorg. Restitutie betekent dat u geen recht heeft op de zorg zelf, maar op vergoeding van de kosten van zorg en op bemiddeling om die zorg te krijgen.

Wat is verzekerd?

De overheid bepaalt welke zorgkosten onder de basisverzekering vallen. Lees hier welke zorgkosten dit zijn. Hieronder leest u de belangrijkste vergoedingen.

Huisarts

Behandeling bij de huisarts is verzekerd. We hebben een contract met alle huisartsen.

Medicijnen

Medicijnen bij een gecontracteerde apotheek zijn verzekerd. Wij strecen naar een contract met een ruim aantal apotheken. Voor sommige medicijnen betaalt u een eigen bijdrage.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is beperkt verzekerd. De vergoeding hangt af van uw leeftijd, aandoening en de soort behandeling. Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie. 
Wij streven naar een contract met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Ziekenhuis

Zorg in een gecontracteerd ziekenhuis is verzekerd. Wij streven naar een contract met een ruim aantal ziekenhuizen.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn verzekerd als ze geleverd worden door een gecontracteerde leverancier. Voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage.

Wijkverpleging

Wijkverpleging door een gecontracteerde verpleegkundige is verzekerd. Wij streven naar een contract met een ruim aantal wijkverpleegkundigen.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Zorg bij een gecontracteerde GGZ-zorgverlener is verzekerd. Wij streven naar een contract met een ruim aantal GGZ-zorgverleners.

Zorgadvies en -bemiddeling

Via de Zorgadviseur krijgt u hulp bij het kiezen van een zorgverlener of bemiddeling bij een wachtlijst.

Wat is niet verzekerd?

  • De overheid bepaalt welke zorg is verzekerd in de basisverzekering. Niet alle zorg valt daar onder. Zoals alternatieve zorg, cosmetische ingrepen en sterilisatie.
  • Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Hebben wij geen contract met uw zorgverlener of behandelaar? Dan vergoeden wij maximaal 75% van het tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde zorgverleners. Lees in onze zorgvinder met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar betaalt zelf de eerste € 385 zorgkosten per jaar. Dit is het verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor onder andere de huisarts, verloskundige en wijkverpleegkundige. U mag het eigen risico verhogen tot € 885. U betaalt dan minder premie. Lees meer over het eigen risico.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg, zoals kraamzorg en bepaalde medicijnen of hulpmiddelen, betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage.

Medicijnen

De apotheek geeft u het voorkeursmedicijn. Wilt u een middel van een ander merk? Dan betaalt u dit zelf. Lees meer over voorkeursmedicijnen.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. Maar we vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost. Wilt u naar het buitenland voor een behandeling? Informeer dan eerst bij ons welke kosten we vergoeden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
U ontvangt het polisblad, rekeningen en declaratieoverzichten alleen digitaal.U kunt rekeningen niet per post opsturen. Dit kan alleen digitaal. Ook ontvangt u het polisblad, rekeningen en declaratieoverzichten alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt uw premie alleen maandelijks betalen. U betaalt via automatisch incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen. U moet dan voor 1 februari een nieuwe basisverzekering afsluiten.
 U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen per brief of per e-mail. Postbus 704, 7500 AS Enschede of via info@zorgverzekerdbijhema.nl. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.