Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de TandZeker 500 van UnitedConsumers.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.unitedconsumers.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een tandverzekering. U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een tandverzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Tandarts

U krijgt een vergoeding voor zorg van de tandarts en mondhygiënist.

U krijgt 100% vergoeding van elke rekening voor:

 • periodieke controle
 • incidenteel consult

U krijgt 80% vergoeding van elke rekening voor:

 • vullingen

 • verdovingen

 • gebitsreiniging

 • kaakchirurgie

 • foto's maken en beoordelen

 • wortelkanaalbehandeling

 • kronen en bruggen

 • kaakgewrichtsbehandelingen

 • kunstgebitten/implantaten die uw basisverzekering niet vergoedt

 • tandvleesbehandelingen

Wij vergoeden maximaal  500 per jaar.

Orthodontie

Verzekerden tot 18 jaar:
U krijgt van elke rekening voor orthodontie een vergoeding van 80%. Wij vergoeden maximaal  1.000 per persoon. Dit is een totaalbedrag voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Vergoeding eigen bijdrage kunstgebit

In de basisverzekering betaalt u voor kunstgebitten een deel van de kosten zelf. Deze eigen bijdrage is verplicht volgens de wet. Wij vergoeden 100% van deze eigen bijdrage voor kunstgebitten.

Wat is niet verzekerd?

Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de tandverzekering deze niet.

U krijgt geen vergoeding voor:

 • niet nagekomen afspraken
 • uitwendig bleken van tanden en kiezen
 • cosmetische niet-medische facings en schildjes
 • snurkbeugels
 • algehele narcose
 • orthodontie

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Wachttijd

Voor gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten, kronen, bruggen en orthodontie krijgt u niet direct een vergoeding. Maar pas nadat u 12 maanden verzekerd bent. Dit noemen we wachttijd.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland. Voor sommige vormen zorg uit deze aanvullende verzekering heeft u ook recht op vergoeding in het buitenland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een geboorte of scheiding)? Geef dat aan ons door. Dat kan via Mijn UnitedConsumers. Een adreswijziging of bericht van overlijden ontvangen wij automatisch via de gemeente.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via Mijn VGZ.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt alleen per maand betalen.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten.
 • Het verplicht eigen risico kunt u in delen betalen.

Wilt u het verplicht eigen risico in delen betalen, dan kunt u dat aan ons laten weten via Mijn VGZ.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen. U moet uw nieuwe aanvullende verzekering voor 1 februari afsluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via onze klantenservice. Uw aanvullende verzekering kunt u ook zelf beëindigen in Mijn VGZ. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar. U vindt onze contactgegevens op onze website.