Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat UMC Extra Zorg 3 van N.V. Zorgverzekeraar UMC voor jou betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.umczorgverzekering.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op jouw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die jouw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Je kiest zelf of je een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder lees je alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (Cesar/Mensendieck), oedeemtherapie en ergotherapie vergoeden we uit het budget Beweegzorg tot maximaal € 1.000 per jaar. Manuele fysiotherapie krijg je vergoed tot maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar. Deze behandelingen worden vergoed uit het budget Beweegzorg.

Extra informatie

Onder het budget Beweegzorg valt ook de vergoeding van alternatieve bewegingstherapieën zoals chiropractie en haptotherapie.

Brillen en contactlenzen

Brillen inclusief montuur en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 200 per 3 jaar uit het budget Gezichtsvermogen. De vergoeding geldt ook voor de wettelijke eigen bijdrage voor meeverzekerde kinderen tot 18 jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, acupunctuur en psychosociale zorg, en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 500 per jaar.

Orthodontie

Kinderen tot 18 jaar: vergoeding van 80% van elke rekening voor orthondontie na een ongeval of bij een noodzakelijke kaakoperatie. Voor overige orthodontie wordt 80% vergoed tot maximaal € 2.500 Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat je bij ons verzekerd bent.

Vanaf 18 jaar: geen vergoeding.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland worden, als aanvulling op de basisverzekering, volledig vergoed. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed voor 80% van elke rekening tot maximaal € 175 per jaar. Vaccinaties door de organisaties Reisprik en Thuisvaccinatie worden voor 100% vergoed tot maximaal € 175 per jaar. Hieronder vallen consulten, injecties en pillen.

Mantelzorg

Vervanging van de mantelzorger: maximaal 15 dagen per jaar. Mantelzorgmakelaar die regeltaken overneemt: maximaal € 500 per jaar.

Gezondheidscheck

Vergoeding van een integrale medische gezondheidstest. Inclusief schriftelijke eindrapportage met een advies en de uitslag van de onderzoeken. Maximaal € 75 per 2 jaar. Je hebt geen recht op vergoeding van kosten voor een total bodyscan.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij je bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden lees je welke eisen dit zijn.

Extra informatie

Voor bewegingstherapieën en alternatieve zorg hebben we zorgverleners aangewezen. Je vindt deze zorgverleners in de Zorgzoeker.

Toestemming of verwijzing

Soms heb je een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heb je deze niet, dan krijg je geen vergoeding. Voor orthodontie na een ongeval of bij een noodzakelijke kaakoperatie, heb je vooraf onze toestemming nodig. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in je gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op je polis staat. Je kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december je opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen www.umczorgverzekering.nl. Je kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij je nieuwe verzekeraar.