Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat UMC Extra Tand 2 van N.V. Zorgverzekeraar UMC voor je betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.umczorgverzekering.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op jouw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die jouw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Je kiest zelf of je een tandverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder lees je de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:

 • periodieke controle
 • gebitsreiniging
 • preventieve mondzorg
 • bepaalde tandvleesbehandelingen door een mondhygiënist

Vergoeding van 80% van elke rekening:

 • verdovingen
 • kaakchirurgie
 • foto's maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen en bruggen
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • kunstgebitten/implantaten die jouw basisverzekering niet vergoedt

We vergoeden maximaal € 750 per jaar.

Extra informatie

De kosten van gebitsreiniging vergoeden wij tot maximaal 60 minuten per jaar.

Vergoeding eigen bijdrage

Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage in uw basisverzekering voor kunstgebitten, maximaal 80% van elke rekening tot maximaal € 750 per jaar voor alle tandartskosten samen. Zie vergoeding Tandarts hierboven.

Wat is niet verzekerd?

 • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • Niet verzekerd zijn: niet nagekomen afspraken, uitwendig bleken van tanden en kiezen, snurkbeugel, orthodontie en algehele narcose.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij je bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners die niet aan onze eisen voldoen niet vergoed. In de voorwaarden lees je welke eisen dit zijn.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in je gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op je polis staat. Je kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december je opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via www.umczorgverzekering.nl. Je kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij je nieuwe verzekeraar.