Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Standaard AV van Stad Holland Zorgverzekeraar.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.stadholland.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar of mensendieck), oedeemtherapie en manuele therapie.

Wij vergoeden:

 • voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele therapie maximaal 12 behandelingen per jaar, waarvan manuele therapie maximaal 9 behandelingen.
 • voor oefentherapie (cesar en mensendieck) maximaal 20 behandelingen per jaar.

Brillen en contactlenzen

U krijgt een vergoeding voor brillenglazen en contactlenzen op sterkte vanaf een dioptrie van 6. Wij vergoeden maximaal € 35,- per glas/lens per 2 jaar. Voor kinderen tot 18 jaar krijgt u voor een bril op sterkte maximaal € 70,- per jaar.

Extra informatie

De ‘dioptrie’ beschrijft de sterkte van de bril of lens.

Alternatieve zorg

U krijgt voor alternatieve behandelingen een vergoeding. Zoals chiropractie en acupunctuur. Wij vergoeden maximaal € 450,- per jaar. En maximaal € 25,- per behandeldag.

Homeopathie wordt vergoed tot maximaal € 350,- per jaar. Maximaal € 35,- per behandeldag.

Homeopathische geneesmiddelen worden voor 100% vergoed, mits wordt voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden.

Extra informatie

Uitgebreide informatie vindt u hier.

Tandarts

U krijgt van elke rekening voor controle, vullingen, trekken van tanden en kiezen en verdovingen bij de tandarts een vergoeding van 100%. U krijgt voor overige behandelingen een vergoeding van 75%. Wij vergoeden maximaal € 250,- per jaar.

Orthodontie

U krijgt van elke rekening voor orthodontie een vergoeding van 75%. Wij vergoeden maximaal € 685,- per persoon. Dit is een totaalbedrag voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Extra informatie

Niet vergoed wordt:

 • niet nagekomen afspraak door verzekerde;
 • vervangen/reparatie van apparatuur na onzorgvuldig gebruik;
 • documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur (F611A, F611B en F611C).

Spoedeisende zorg in het buitenland

Heeft u spoedeisende zorg in het buitenland nodig? Dan krijgt u een extra vergoeding, bovenop de basisverzekering. Alleen bij tijdelijk verblijf (vakanties) binnen Europa.

Extra informatie

 • spoedeisende tandheelkundige hulp. NB: defnitieve kronen en/of bruggen dan wel  geheel nieuwe prothesen worden niet vergoed;
 • medische hulpverlening door de alarmcentrale SOS International;
 • vervoer stoffelijk overschot van een verzekerde naar Nederland;
 • het organiseren en het toezenden van medicijnen en hulpmiddelen.


Uitgebreide informatie vindt u hier.

 

Bevalling en kraamzorg

Kraamzorg
Krijgt u kraamzorg? Dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage in de basisverzekering. Deze aanvullende verzekering vergoedt 50% van de wettelijke eigen bijdrage.

Extra informatie

Ook kunt u een kraampakket bij ons aanvragen.

Voetzorg

Voetzorg bestaat uit podotherapie.

Voor podotherapie vergoeden wij maximaal € 27,50 van elke behandeling tot maximaal 6 behandelingen per jaar

Extra informatie

Wij vergoeden deze hulpmiddelen bij voetzorg:

 • steunzolen, 50% tot maximaal € 55,- per jaar

Wat is niet verzekerd?

 • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In de Standaard AV wordt bij een aantal vergoedingen vermeld dat de totale vergoeding per verzekerde eenmaal wordt toegekend gedurende de gehele periode dat u bij ons verzekerd bent. Bij een eventuele onderbreking of wijziging van de aanvullende verzekering tellen vergoedingen die u in het verleden van Stad Holland heeft ontvangen mee voor de bepaling van de hoogte van vergoedingen uit de nieuwe aanvullende verzekering.

Toestemming of verwijzing

Voor sommige zorg heeft u een verwijzing van een zorgverlener nodig. Of toestemming van ons. Heeft u geen verwijzing of toestemming, dan krijgt u geen vergoeding.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Wachttijd

Voor sommige zorg krijgt u niet direct een vergoeding. Maar pas nadat u enige tijd verzekerd bent. Dit noemen we wachttijd. Het gaat om orthodontie voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Zij moeten voor vergoeding minstens 12 maanden aanvullend voor orthodontie verzekerd zijn bij Stad Holland.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent in Nederland verzekerd, tenzij anders vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw situatie? Geef dat dan binnen 14 dagen aan ons door. Dit kan via de Mijn Stad Holland-app, Mijn Stad Holland, via e-mail en schriftelijk.

Adreswijzigingen hoeft u niet door te geven. Uw adres wordt automatisch aangepast nadat u de wijziging heeft doorgegeven aan de gemeente.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dit kan via de Mijn Stad Holland-app, Mijn Stad Holland en per post.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

U kunt kiezen hoe u betaalt:

 • per maand
 • per drie maanden
 • per half jaar
 • per jaar

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn Stad Holland, via e-mail, per post of via uw verzekeringsadviseur. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.

Stad Holland Zorgverzekeraar
Postbus 295
3100 AG Schiedam
Telefoon: 010 - 2 466 480
www.stadholland.nl