Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de basisverzekering van Salland Zorgverzekeringen.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.salland.nl.

Welk soort verzekering is dit?

De basisverzekering is de verplichte verzekering voor zorgkosten. Een naturaverzekering werkt als volgt. Hebben wij een contract met uw zorgverlener, dan krijgt u geen rekeningen voor ontvangen zorg. U hoeft dus geen bedragen voor te schieten. Hebben wij geen contract met uw zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk een deel van de kosten zelf. Onze zorgzoeker vertelt u met welke zorgverleners wij op dit moment een contract hebben.

Wat is verzekerd?

De overheid bepaalt welke zorgkosten onder de basisverzekering vallen. Lees hier welke zorgkosten dit zijn. Hieronder leest u de belangrijkste vergoedingen.

Huisarts

Wij vergoeden uw bezoek aan en behandeling door elke huisarts.

Medicijnen

Medicijnen bij een gecontracteerde apotheek zijn verzekerd. Wij hebben een contract met een ruim aantal apotheken. Voor sommige medicijnen betaalt u een eigen bijdrage.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is beperkt verzekerd. De vergoeding hangt af van uw leeftijd, aandoening en de soort behandeling. Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie. Wij hebben een contract met een een ruim aantal fysiotherapeuten.

Ziekenhuis

Zorg in een gecontracteerd ziekenhuis is verzekerd. Wij hebben een contract met alle ziekenhuizen. Voor spoedeisende hulp kunt u in elk ziekenhuis terecht.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn verzekerd als ze geleverd worden door een gecontracteerde leverancier. Voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage.

Wijkverpleging

Wijkverpleging door een gecontracteerde verpleegkundige is verzekerd. Wij hebben een contract met een ruim aantal wijkverpleegkundigen.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Zorg bij een gecontracteerde GGZ-zorgverlener is verzekerd. Wij hebben een contract met een ruim aantal GGZ-zorgverleners.

Zorgadvies en -bemiddeling

Via ons team van ZorgAdvies krijgt u hulp bij het kiezen van een zorgverlener of bemiddeling bij een wachtlijst.

Wat is niet verzekerd?

De overheid bepaalt welke zorg is verzekerd in de basisverzekering. Niet alle zorg valt daar onder. Zoals alternatieve zorg, cosmetische ingrepen en sterilisatie.

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Hebben wij geen afspraak met uw zorgverlener of behandelaar? Dan vergoeden wij 90% van het tarief die wij hebben afgesproken met andere zorgverleners. U vindt op onze zorgzoeker met welke zorgverleners we afspraken hebben.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg, zoals kraamzorg en bepaalde medicijnen of hulpmiddelen, betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage.

Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar betaalt zelf de eerste  385 zorgkosten per jaar. Dit is het verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor onder andere de huisarts, verloskundige en wijkverpleegkundige. Lees meer over het eigen risico.

Medicijnen

De apotheek geeft u het voorkeursmedicijn. Wilt u een middel van een ander merk? Dan betaalt u dit zelf. Lees meer over het voorkeursmedicijn.

Fysiotherapie

Voor bepaalde aandoeningen of specialisaties hebben we een contract met gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Waar ben ik gedekt?

U bent in de hele wereld verzekerd. Maar we vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wilt u naar het buitenland voor een behandeling? Controleer vooraf wat we vergoeden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.

Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U betaalt de premie maandelijks. Betalen kan via automatische incasso. Het verplicht eigen risico mag u gespreid betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat.

U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen. U moet uw nieuwe basisverzekering voor 1 februari afsluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen:

  • via het contactformulier op onze website
  • via het opzegformulier op onze website
  • Per post naar: Salland Zorgverzekeringen, Verzekerdenadministratie, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer (postzegel niet nodig)

U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.