Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering Tandarts PZP van de Politie Zorgpolis voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.pzp.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit.
 

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder leest u de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 80% van elke rekening (zonder maximum) voor:

 • periodieke controles
 • gebitsreiniging
 • vullingen
 • verdovingen
 • foto's maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandelingen
 • tandvleesbehandelingen
 • wettelijke eigen bijdrage volledig boven- en/of onder (klik)gebit
 • overige protheses

Kronen, bruggen en inlays maximaal € 130,- , maximaal € 155,- techniekkosten. Wij vergoeden maximaal 6 kronen, bruggen of inlays per jaar.
Een frameprothese met 1 tot 4 elementen vergoeden we voor maximaal € 150,- inclusief techniekkosten. Een frameprothese met 5 of meer elementen vergoeden we voor maximaal € 230,- inclusief techniekkosten.

Orthodontie

Orthodontie tot 22 jaar: vergoeding van 80% van elke rekening.

Orthodontie vanaf 22 jaar: vergoeding van 80% van elke rekening, tot maximaal € 1.500,-  (eenmalig voor de hele verzekeringsduur).

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval vergoeden we tot maximaal € 10.000 per ongeval. Orthodontie na een ongeval vergoeden we niet.

Vergoeding eigen bijdrage

Vergoeding van 80% van de wettelijke eigen bijdrage in uw basisverzekering voor kunstgebitten.

Wat is niet verzekerd?

 • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • Niet verzekerd zijn: implantaten, niet nagekomen afspraken, uitwendig bleken van tanden en kiezen, snurkbeugels, algehele narcose en tandartsabonnementen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen niet volledig vergoed. Hier leest u onze kwaliteitseisen.

Toestemming

Voor tandartszorg na een ongeval hebt u vooraf toestemming nodig van ons. Hebt u geen toestemming, dan krijgt u geen vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn PZP, per e-mail of per post. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. U vindt onze contactgegevens op www.pzp.nl.