Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering Plus PZP van de Politie Zorgpolis voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.pzp.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie (cesar/mensendieck) vergoeden we tot maximaal € 550,-. Ook vergoeden we 100% van een screening voorafgaand aan de behandeling.
Vanaf 18 jaar vergoeden we 3 behandelingen extra met een indicatie die staat op de lijst die is vastgesteld door de overheid.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Voor brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we € 95,- voor de glazen of lenzen en € 57,- voor het montuur per drie jaar. U kunt de € 95,- ook gebruiken voor een ooglaserbehandeling.

Alternatieve zorg

Alternatieve en psychosociale behandelingen, zoals osteopathie, homeopathie en acupunctuur, en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 425,- per jaar. Maximaal € 25,- per behandeldag.

Extra informatie

Aanvullende vergoeding voor chiropractie: maximaal € 31,- per behandeldag, maximaal 9 behandelingen per jaar.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Buiten EU-, EER- en verdragslanden vergoeden we maximaal het dubbele van wat de zorg in Nederland zou kosten.

Extra informatie

Bij spoedeisende zorg in het buitenland vergoeden we 100% van de repatriëring van een zieke verzekerde. Een tandheelkundige behandeling vergoeden we voor maximaal € 275,- per jaar.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed tot maximaal € 200,- per jaar.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen helemaal. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan uw verzekeraar of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed voor 50%. Hieronder vallen consulten, injecties en pillen.

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 100% van de wettelijke eigen bijdrage voor bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak.

Extra informatie

Ook wordt (gedeeltelijk) vergoed: zwangerschapscursus, kraampakket, extra kraamzorg, borstvoedingsadvies en couveuse nazorg.

Voetzorg

Voetzorg bij reumatoïde artritis en/of ernstige bloedvatproblemen in de benen vergoeden we voor maximaal € 230,- per jaar. Bij een andere aandoening vergoeden we voetzorg voor maximaal € 115,- per jaar.

Extra informatie

Meer informatie over de vergoeding van voetzorg vindt u op www.pzp.nl.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Hier leest u onze kwaliteitseisen.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan krijgt u een vergoeding van maximaal 100% van het tarief dat met gecontracteerde zorgverleners is afgesproken. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze Zorgvinder.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vergoeding van voetzorg bij reumatoïde artitis of ernstige bloedvatproblemen. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn PZP, per e-mail of per post. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. U vindt onze contactgegevens op www.pzp.nl.