Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de IZZ Basisverzekering, Variant Bewuzt van de IZZ Zorgverzekering door VGZvoor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de basisverzekering en niet over de aanvullende verzekering. Meer info: www.vgzvoordezorg.nl.

Welk soort verzekering is dit?

De basisverzekering is de verplichte verzekering voor zorgkosten. Voor deze verzekering wordt u altijd geaccepteerd. Een naturaverzekering werkt als volgt. Hebben wij een contract met uw zorgverlener? Dan krijgt u geen rekeningen voor ontvangen zorg. En u hoeft geen bedragen voor te schieten. Hebben wij geen contract met uw zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk een deel van de kosten zelf. In de Zorgzoeker leest u met welke zorgverleners wij op dit moment een contract hebben.

Wat is verzekerd?

De overheid bepaalt welke zorgkosten onder de basisverzekering vallen. Lees hier welke zorgkosten dit zijn. Hieronder leest u de belangrijkste vergoedingen.

Huisarts

Behandeling bij de huisarts is verzekerd. We hebben een contract met alle huisartsen.

Extra informatie

Laat u op verzoek van uw huisarts bijvoorbeeld een röntgenfoto maken of een bloedonderzoek doen? En gaat u hiervoor naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u - naast uw eigen risico - misschien een deel van de kosten zelf betalen. Wat u wel vergoed krijgt, vindt u in de 'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners' op onze website.

Medicijnen

Medicijnen bij een gecontracteerde apotheek zijn verzekerd. Wij hebben een contract met een ruim aantal apotheken. Voor sommige medicijnen betaalt u een eigen bijdrage. Deze bedraagt maximaal € 250 per jaar. Voor voorkeursmedicijnen betaalt u geen eigen risico.

Extra informatie

Het kan voorkomen dat uw geneesmiddel in Nederland tijdelijk niet te krijgen is. Als dit een geregistreerd geneesmiddel is, heeft u recht op een vervangend geneesmiddel uit het buitenland. Uw apotheker kan dit voor u regelen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is beperkt verzekerd. De vergoeding hangt af van uw leeftijd, aandoening en de soort behandeling. Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie. 
Wij hebben een contract met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Ziekenhuis

Zorg in een gecontracteerd ziekenhuis is verzekerd. Wij hebben een contract met alle ziekenhuizen. Voor spoedeisende hulp kunt u in elk ziekenhuis terecht.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn verzekerd als ze geleverd worden door een gecontracteerde leverancier. Voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage.

Wijkverpleging

Wijkverpleging door een gecontracteerde verpleegkundige is verzekerd. Wij hebben een contract met een ruim aantal wijkverpleegkundigen. Voor wijkverpleging heeft u vooraf onze toestemming nodig.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Zorg bij een gecontracteerde GGZ-zorgverlener is verzekerd. Wij hebben een contract met een ruim aantal GGZ-zorgverleners.

Zorgadvies en -bemiddeling

Via onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling krijgt u hulp bij het kiezen van een zorgverlener of bemiddeling bij een wachtlijst.

Wat is niet verzekerd?

  • De overheid bepaalt welke zorg is verzekerd in de basisverzekering. Niet alle zorg valt daar onder, zoals alternatieve zorg, cosmetische ingrepen en sterilisatie.
  • Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Hebben wij geen contract met uw zorgverlener of behandelaar? Dan vergoeden wij maximaal 75% van het tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde zorgverleners (gemiddeld gecontracteerd tarief). Lees in de Zorgzoeker met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar betaalt zelf de eerste € 385 zorgkosten per jaar. Dit is het verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor onder andere de huisarts, verloskundige en wijkverpleegkundige. U mag het eigen risico verhogen tot € 885. U betaalt dan minder premie. Lees meer over het eigen risico.

Extra informatie

Bij de IZZ Basisverzekering, Variant Bewuzt geldt het eigen risico ook niet voor:

  • voorkeursmedicijnen
  • het stoppen-met-rokenprogramma;
  • voorkeurslongmedicatie geleverd door geselecteerde zorgaanbieders voor de proeftuin Blauwe Zorg.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg, zoals kraamzorg en bepaalde medicijnen of hulpmiddelen, betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage.

Medicijnen

De apotheek geeft u het voorkeursmedicijn. Wilt u een middel van een ander merk? Dan betaalt u dit zelf. Lees meer over voorkeursmedicijnen.

Fysiotherapie

Voor bepaalde aandoeningen of specialisaties hebben we een contract met gespecialiseerde fysiotherapeuten.

 

Extra informatie

Het gaat om oefentherapie bij etalagebenen, fysiotherapie bij Ziekte van Parkinson en oedeemtherapie.

Ziekenhuis

Voor bepaalde aandoeningen of specialismen hebben we een contract met een gespecialiseerde ziekenhuizen.

Extra informatie

Het gaat om onder andere knie- en heupvervanging, behandeling van staar, een aantal cardiologische behandelingen en een aantal oncologische behandelingen.

Hulpmiddelen

Voor stomamateriaal, verbandmiddelen, katheters, urinezakken, diabetesmateriaal, bruikleenartikelen, incontinentiemateriaal en infuuspompen hebben we een contract met een hebben we een contract met een beperkt aantal leveranciers.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Voor bepaalde aandoeningen of specialisaties hebben we een contract met gespecialiseerde zorgverleners in de GGZ.

Extra informatie

Het gaat om dementie, eetstoornissen, alcoholverslaving of een verslaving aan een ander middel.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. Maar we vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost. Wilt u naar het buitenland voor een behandeling? Informeer dan eerst bij ons welke kosten we vergoeden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U betaalt de premie maandelijks. Betalen kan via automatische incasso. Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Het verplicht eigen risico mag u gespreid betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen. U moet dan voor 1 februari een nieuwe basisverzekering afsluiten.
 U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.vgzvoordezorg.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.