Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat PNO Plus van PNOzorg voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering.
Meer info: www.pnozorg.nl.

Welk soort verzekering is dit?

De basisverzekering is de verplichte verzekering voor zorgkosten. Voor deze verzekering wordt u altijd geaccepteerd. Een restitutieverzekering werkt als volgt. U kiest uw zorgverlener zelf en u krijgt de zorgkosten volledig vergoed. In sommige gevallen stuurt de zorgverlener de rekening aan u. U declareert de rekening dan bij ons.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie vergoeden we tot maximaal 12 behandelingen per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie.

Alternatieve zorg

€ 30 per consult of behandeling, tot € 500. Maximaal per behandeling/kalenderjaar. Maximaal 1 behandeling per dag.

Geen geneesmiddelen en (lab)onderzoek.

Extra informatie

De behandelaar moet lid zijn van een door ons erkende beroepsorganisatie en voldoen aan de plato-eisen.

Orthodontie

Orthodontie tot 18 jaar: vergoeding van 100% van elke rekening, tot maximaal 2 jaar vanaf de start van de behandeling en maximaal € 750 per jaar. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen voor 100% vergoed: anticonceptiepil, hormoonpleister, hormoonstaafje, vaginale ring, prikpil, (koper)spiraaltje, pessarium.

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 100% van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg thuis, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis en voor bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak. Tot maximaal € 250 per bevalling.

Extra informatie

Ook wordt vergoed: zwangerschapscursus, kraampakket en borstvoedingsadvies.

Gezondheidscheck

Vergoeding van een gezondheidscheck-up of sportcheck-up. Maximaal 1 keer per kalenderjaar. U moet dit regelen via de PNO ZorgConsulent.

Preventiecursussen

Maximaal € 150 per kalenderjaar voor preventiecursussen.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Heeft u geen basisverzekering bij ons? Dan betaalt u een hogere premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via het contactformulier en via MijnPNO. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.