Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat PNO Compleet van PNOzorg voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.pnozorg.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Op basis van uw antwoorden kijken we of u de verzekering kunt afsluiten.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

100% vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie. Manuele therapie: maximaal 18 behandelingen.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 250 per 2 opeenvolgende kalenderjaren.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen door een arts of behandelaar, die lid is van een door PNOzorg erkende beroepsorganisatie, vergoeden we voor 100%, tot maximaal € 600 per jaar.

Orthodontie

Orthodontie tot 18 jaar: vergoeding van 100%.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen voor 100% vergoed: anticonceptiepil, prikpil, anticonceptiepleister, hormoonhoudend spiraaltje, morning-after pil, hormoonimplantaat ('staafje') en anticonceptiering.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed tot maximaal € 150 per jaar.

Gezondheidscheck

Vergoeding van een gezondheidscheck-up of sportcheck-up. Maximaal 1 keer per jaar. U moet dit regelen via de PNO ZorgConsulent.

Preventiecursussen

100% vergoeding van preventiecursussen tot max. € 200 per jaar voor door PNOzorg erkende preventiecursussen.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt schriftelijk opzeggen of uw ondertekende brief scannen en ons per e-mail toesturen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.