Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat PlusGezond*** voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: PlusGezond.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck vergoeden we tot maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen vergoeden we tot maximaal € 300 per 3 kalenderjaren.

Alternatieve zorg

Alternatieve geneesmiddelen en behandelingen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 500 per jaar. Maximaal € 45 per behandeldag.

Tandarts

Periodieke controle bij de tandarts: we vergoeden 100% van elke rekening. Overige behandelingen, zoals gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen vergoeden we voor 80% van elke rekening. Totaal tot maximaal € 250 per jaar.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 12 maanden.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden volledig vergoed. Hieronder vallen inentingen tegen DTP, BMR, hepatitis –A, -B, -A/B, gele koorts, tyfus, bloedonderzoek in verband met hepatitus B, en tabletten tegen malaria en typhus.

Voetzorg

Consulten bij de podotherapeut, podoloog en podoposturaal therapeut worden vergoed tot maximaal € 300 per jaar. Hieronder vallen ook de kosten van het aanmeten, vervaardigen of repareren en afleveren van steunzolen.

Vergoeding van eigen bijdrage

Een budget van € 1000 per jaar voor de eigen bijdrage van: geneesmiddelen, zittend ziekenvervoer, hoortoestellen en orthopedische schoenen, in aanvulling op de vergoeding uit de basisverzekering.

Extra informatie

In veel gevallen declareert de zorgverlener alleen de kosten die onder de basisverzekering vallen. U ontvangt dan de rekening voor de eigen bijdrage. Deze kunt u zelf declareren via Mijn PlusGezond.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden, ook kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via PlusGezond.nl. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.