Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Tandartsverzekering 100% max. € 750,- van PlusGezond voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: PlusGezond.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Deze verzekering is bedoeld voor volwassenen. Voor kinderen is de tanddekking van de basisverzekering meestal ruim voldoende. U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder leest u de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:

 • periodieke controle
 • gebitsreiniging
 • vullingen
 • verdovingen
 • kaakchirurgie
 • fotos maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen en bruggen
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • kunstgebitten die uw basisverzekering niet vergoedt
 • tandvleesbehandelingen

We vergoeden maximaal € 750,- per jaar.

Vergoeding eigen bijdrage

Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage in uw basisverzekering voor kunstgebitten, maximaal € 750,- per jaar.

Extra informatie

Deze vergoeding is onderdeel van de maximale dekking van € 750,- per jaar.

Wat is niet verzekerd?

 • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • Niet verzekerd zijn: niet nagekomen afspraken, uitwendig bleken van tanden en kiezen, materialen voor thuisbleken, orthodontie, de kosten van een tandtechnieker en/of tandtechnisch laboratorium.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U krijgt geen vergoeding voor:


 • kosten die betrekking hebben op orthodontie
 • uitwendig bleken, ongeacht het aantal elementen per kaak
 • materialen voor thuisbleken
 • de kosten van implantaten, met uitzondering van boven- en onderprothese, onderprothese en bovenprothese
 • de kosten van een tandtechnieker en/of tandtechnisch laboratorium
 • niet nagekomen afspraken

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk op 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via PlusGezond.nl of stuur een brief naar Postbus 2705, 6401DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.