Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Tand Royaal van OZF voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: ozf.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt tandartskosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt.  U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit.
Let op! Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen we u een aantal vragen over de staat van uw gebit. Op basis van uw antwoorden kijken we of u de verzekering kunt afsluiten.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder leest u de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:

 • vullingen
 • verdovingen
 • foto's maken en beoordelen
 • periodieke controles, consulten en second opinion
 • trekken van tanden of kiezen

Vergoeding van 75% van elke rekening:

 • mondhygiëne (exclusief codes M05 en M40)
 • wortelkanaalbehandelingen
 • kronen, bruggen, inlays en implantaten
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • gedeeltelijke prothese
 • tandvleesbehandelingen

Let op! Voor kronen, bruggen, inlays en implantaten vergoeden we maximaal € 750,- per kalenderjaar.

Orthodontie

Vergoeding voor verzekerden tot 18 jaar van 75% van elke rekening, tot maximaal € 2.000,-. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Vergoeding eigen bijdrage

Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage in uw basisverzekering voor kunstgebitten.

Wat is niet verzekerd?

 • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • Niet verzekerd zijn: tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten, niet nagekomen afspraken, niet-restauratieve behandelingen van cariës in het melkgebit, uitwendig of inwendig bleken van tanden en kiezen, fluoridebehandelingen, snurkbeugels, algehele narcose en lachgas, orthodontie, gedeeltelijk voltooid werk en tandartsabonnementen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen niet volledig vergoed.

Wachttijd

Soms geldt er een wachttijd vanaf de start van de verzekering. Tijdens de wachttijd, krijg u geen vergoeding voor bepaalde zorg. In de Tand Royaal geldt dit voor orthodontie. Hiervoor geldt een wachttijd van 1 jaar. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. We vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen per post: schrijf naar: Zorgverzekeraar OZF, Postbus 94, 7550 AB Hengelo, via het contactformulier op onze website of via mijn OZF. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.