Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de Vrije Keuze Benfit van ONVZ.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.onvz.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar of mensendieck) en oedeemtherapie / manuele therapie. Wij vergoeden maximaal 16 behandelingen per jaar, en daarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie.

Brillen en contactlenzen

U krijgt een vergoeding voor brillen en contactlenzen op sterkte. Wij vergoeden maximaal € 75 per 2 aansluitende kalenderjaren.

Alternatieve zorg

U krijgt van elke rekening voor alternatieve behandelingen een vergoeding. Zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur. Wij vergoeden maximaal € 350 per jaar. En maximaal € 40 per behandeldag.

Anticonceptie voor vrouwen

Voor vrouwen van 21 jaar en ouder vergoeden wij anticonceptie voor 100%.

Voor vrouwen tot 21 jaar vergoedt de basisverzekering anticonceptie.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voorkomen dat u ziek wordt. U krijgt een vergoeding voor vaccinaties voor buitenlandse reizen. En voor advies over welke vaccinaties u nodig heeft. Wij vergoeden maximaal € 75 per jaar voor 11 ziekterisico's.

Bevalling en kraamzorg

Bevalling
Bevalt u in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder dat dit medisch noodzakelijk is? Dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage in de basisverzekering. Deze aanvullende verzekering vergoedt de wettelijke eigen bijdrage.

Kraamzorg
Krijgt u kraamzorg? Dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage in de basisverzekering. Deze aanvullende verzekering vergoedt de wettelijke eigen bijdrage.

Wij vergoeden de wettelijke eigen bijdragen voor bevalling en kraamzorg, en extra kraamzorg tot maximaal € 250 per bevalling. Dit is bovenop de basisverzekering.

Extra informatie

Ook vergoeden we: kraampakket en borstvoedingsadvies.

Gezondheidscheck

U krijgt een vergoeding voor een gezondheidscheck-up of sportcheck-up. Wij vergoeden maximaal 1 gezondheidscheck per jaar. U moet dit regelen via de ONVZ ZorgConsulent.

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via het contactformulier en via MijnONVZ.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via de ONVZ app of MijnONVZ.

Let op: u krijgt uw polis, rekeningen en overzichten van declaraties alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

  • Betalen kan via automatische afschrijving.
  • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.
  • Heeft u geen basisverzekering bij ons? Dan betaalt u een hogere premie voor de aanvullende verzekering.
  • Kinderen zijn gratis meeverzekerd.

U kunt kiezen hoe u betaalt:

  • per maand
  • per drie maanden
  • per half jaar
  • per jaar

Hoe u wilt betalen kunt u aan ons laten weten via MijnONVZ.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 1 januari uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via het contactformulier en via MijnONVZ. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.