Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de aanvullende verzekering OHRA Aanvullend van OHRA.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info:www.ohra.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar of mensendieck). Wij vergoeden maximaal 9 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

De screening voorafgaand aan de behandelingen fysiotherapie of oefentherapie vergoeden we volledig.

Alternatieve zorg

U krijgt een vergoeding voor alternatieve behandelingen zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur. Deze vergoeding geldt ook voor alternatieve geneesmiddelen. Wij vergoeden maximaal € 200,- per jaar. En maximaal € 40,- per behandeldag.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Heeft u spoedeisende zorg in het buitenland nodig? Dan krijgt u een extra vergoeding, bovenop de basisverzekering. U krijgt deze vergoeding alleen als u tijdelijk in het buitenland bent voor maximaal 365 dagen.

Anticonceptie voor vrouwen

Voor vrouwen van 21 jaar en ouder vergoeden wij anticonceptie. Tot maximaal € 200,- per jaar. Wij vergoeden:

 • anticonceptiepil

 • koperspiraaltje

 • hormoonspiraaltje

 • hormoonpleister

 • hormoonstaafje

 • pessarium

 • prikpil

 • vaginale ring

Voor vrouwen tot 21 jaar vergoedt de basisverzekering deze anticonceptie.

Extra informatie

Voor anticonceptie van sommige fabrikanten betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan ons of wij de anticonceptie van uw keuze vergoeden.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voorkomen dat u ziek wordt. U krijgt een vergoeding voor vaccinaties voor buitenlandse reizen. En voor advies over welke vaccinaties u nodig heeft.

Wij vergoeden maximaal € 250,-. Dit maximale bedrag is voor alle preventie in deze verzekering samen.

Extra informatie

Wat bedoelen wij met preventie? Dat betekent dat je voorkomt dat je ziek wordt of gewond raakt.

Voetzorg

Voetzorg bij reumatoïde artritis en/of ernstige bloedvatproblemen in de benen bestaat uit podotherapie.

Voor voetzorg bij  reumatoïde artritis en/of ernstige bloedvatproblemen in de benen vergoeden wij 100% van elke rekening tot maximaal € 50,- per jaar.

Voor voetzorg bij een andere aandoening vergoeden wij 100% van elke rekening tot maximaal € 50,- per jaar.

Mantelzorg

U krijgt een vergoeding voor de tijdelijke vervanging van uw mantelzorger. Wij vergoeden maximaal 14 dagen per jaar. U krijgt een vergoeding voor mantelzorgcursusen voor maximaal € 150,- in de gehele periode dat u bij ons verzekerd bent.

Vergoeding wettelijke eigen bijdragen

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering bij geneesmiddelen: maximaal € 25,- per jaar. Vergoeding wettelijke eigen bijdrage bij anticonceptie geneesmiddelen voor verzekerden tot 21 jaar: 100%.

Wat is niet verzekerd?

 • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor uw zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het tarief dat in Nederland normaal is voor deze zorg.

Heeft uw zorg, geneesmiddel of hulpmiddel niet de kwaliteit die wij voor u willen? Dan vergoeden wij deze niet volledig. Hier leest u onze kwaliteitseisen.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. 

Heeft u spoedeisende zorg nodig in het buitenland? En heeft u deze aanvullende verzekering? Dan krijgt u de kosten volledig vergoed.

 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte, scheiding of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via Mijn OHRA Zorgverzekering of per post.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dat kan via via Mijn OHRA Zorgverzekering of per post.

Let op: U krijgt uw polis, rekeningen en overzichten van declaraties alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.

 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

 • Kinderen zijn gratis meeverzekerd.

U kunt kiezen hoe u betaalt:

 • per maand

 • per drie maanden

 • per jaar

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn OHRA Zorgverzekering of per post. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice van uw nieuwe verzekeraar. U vindt onze contactgegevens op www.ohra.nl.