Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering Luxe Verpleging van Nationale-Nederlanden voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info:www.nn.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in hetvergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Ziekenhuisopname en uitkering

Wij vergoeden bij een ziekenhuisopname in Nederland voor verzekerden vanaf 18 jaar:

maximaal € 150,- per dag voor een luxearrangement of comfortpakket;

maximaal € 4.600,- per jaar (€ 70,- per dag) voor een compensatie-uitkering;

maximaal € 100,- per jaar voor reiskosten van een partner.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Hier leest u meer over onze kwaliteitseisen.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn NN Zorgverzekering. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.