Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de TandVerzorgd 1P van Menzis voor u betekent. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: menzis.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een tandverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt de eigen bijdrage van tandartskosten uit de basisverzekering en de benodigde prothese-behandelingen. Deze verzekering is bedoeld voor volwassenen met een volledige prothese en die geen eigen tanden, kiezen en wortels meer hebben. U kiest zelf of u een tandverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder leest u de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:

  • periodieke controle
  • noodzakelijke prothese-behandelingen (P-codes)
  • wettelijke eigen bijdragen voor kunstgebitten (incl. reparaties en rebasen) en implantaten

We vergoeden maximaal € 350 per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
  • Niet verzekerd zijn: overige consulten, vullingen, verdovingen, gebitsreiniging, fotos maken en beoordelen, wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen, implantaten, kaakgewrichtsbehandelingen, tandvleesbehandelingen, chirurgische behandelingen, tandheelkundige verklaringen en keuringsrapporten, niet nagekomen afspraken en tandartsabonnementen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. U kunt naar een tandarts, vrijgevestigd mondhygiënist of tandprotheticus die gevestigd is in Nederland of de grensstreek. De grensstreek is tot 15 kilometer van de Nederlandse grens.

Waar ben ik gedekt?

U bent in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen per brief of per e-mail. Postbus 75000, 7500 KC Enschede of via menzis.nl/contact. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.