Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de AV Den Haag van Menzis voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: menzis.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. 

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie / manuele therapie bij niet-chronische aandoeningen vergoeden we tot maximaal 12 individuele behandelingen (of 24 groepsbehandelingen) per jaar.

Bij chronische aandoeningen vergoeden we per jaar de eerste 20 individuele behandelingen (of 40 groepsbehandelingen) die niet uit de Basisverzekering worden vergoed.

Wij hebben afspraken met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Manuele therapie krijgt u per indicatie vergoed tot maximaal 9 behandelingen. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het vermelde maximum per jaar.

Brillen en contactlenzen

Een bril op sterkte uit het eenvoudig segment of € 150 voor een bril, lenzen, reparaties of vervanging bij gecontracteerde opticiens vergoeden we per 3 jaar. Of € 50 per 3 jaar bij niet gecontracteerde opticiens. Voor meeverzekerde kinderen tot 16 jaar eens per 2 jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en geneesmiddelen, zoals homeopathie, chiropractieen en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 300 per jaar. Behandelingen: maximaal € 40 per behandeldag. Alternatieve geneesmiddelen: 100%.

Tandarts

100% van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed, tot maximaal € 400 per jaar. Hieronder valt onder andere de periodieke controle bij de tandarts, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen.

Orthodontie

Kinderen tot 18 jaar: vergoeding van 100% van elke rekening, tot maximaal € 1.600 per kind. Dit is een maximumbedrag per kind voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent. 

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering.

  • Geneesmiddelen: volledig vergoed.
  • Zittend ziekenvervoer: volledig vergoed.
  • Hoortoestellen: maximaal € 200 per jaar.
  • Orthopedisch en allergeenvrij schoeisel: volledig vergoed.
  • Kunstgebit: € 400 per jaar.
  • Verloskamer en kraamzorg thuis, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis en bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak: volledig vergoed.
  • Vergoeding van eigen bijdrage voor bepaalde zorg uit Wmo: maximaal € 400 per jaar.

 

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. In de polisvoorwaarden leest u per vergoeding welke kwaliteitseisen dit zijn.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal zorgaanbieders. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgvinder.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 75% van de rekening.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een voorschrift of verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt voor pedicurezorg (bij bepaalde aandoeningen), behandelingen door een fysiotherapeut buiten de praktijk en sterilisatie (man/vrouw). Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Alleen de kosten van zorg geleverd in Nederland door een zorgaanbieder of leverancier gevestigd in Nederland worden vergoed. Uitzondering hierop is vergoeding van spoedeisende zorg in het buitenland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen per brief of per e-mail. Postbus 75000, 7500 KC Enschede of via menzis.nl/contact. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.