Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van Jaaah op reis.
Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.jaaah.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. Je kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. Je kiest zelf of je een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijg je vergoed? Dat lees je in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Spoedeisende zorg in het buitenland

Heb je spoedeisende zorg in het buitenland nodig? Dan krijg je een extra vergoeding, bovenop de basisverzekering. Je krijgt deze vergoeding alleen als je tijdelijk in het buitenland bent voor maximaal 180 dagen.

Wij vergoeden de kosten volledig tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief. Je moet vooraf contact opnemen met de alarmcentrale Zorgassistance: +31 (0)88 668 97 77.

Repatriëring

  • vervoer naar een ziekenhuis in Nederland met de medische begeleiding die daarbij hoort
  • extra kosten van verblijf tot maximaal € 150 per dag, als je ergens anders naartoe vervoerd moet worden maar dat om medische redenen nog niet kan

Maar alleen als onze alarmcentrale Zorgassistance dit regelt.

Vergoeding bij overlijden in het buitenland

  • uitvaart in het land van overlijden, en de heen- en terugreis daarvoor van je familieleden in de 1e of 2e graad, samen tot maximaal € 7.500. We vergoeden voor de reis met de auto € 0,27 per kilometer, vliegreis economy class en openbaar vervoer laagste klasse, of
  • vervoer van het stoffelijk overschot naar een land dat je nabestaanden kiezen, maar alleen als onze alarmcentrale Zorgassistance dit regelt

Wat is niet verzekerd?

  • Vergoedt de basisverzekering je zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zorg die wel verzekerd is, vergoeden wij niet altijd helemaal. Dit noemen we dekkingsbeperkingen. Hieronder staat welke dekkingsbeperkingen er zijn.

Stuurt de zorgverlener voor je zorg een veel hogere rekening dan de meeste andere zorgverleners? Dan vergoeden wij maximaal het marktconforme tarief van het land waar je zorg krijgt.

Je krijgt vergoeding van kosten van spoedeisende zorg in het buitenland bij een verblijf van maximaal 180 dagen.

Heb je zorg in het buitenland nodig? Dan moet je zo snel mogelijk contact opnemen met onze alarmcentrale Zorgassistance. Die regelt de zorg en hulp. Als je dat zelf regelt, krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Je bent in de hele wereld verzekerd. De basisverzekering vergoedt maximaal tot wat een behandeling in Nederland kost.

Heb je spoedeisende zorg nodig in het buitenland? En heb je deze aanvullende verzekering? Dan krijg je de kosten volledig vergoed tot het buitenlands wettelijk of marktconform tarief.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in je huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via de app.

Ontvang je een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan via de app naar ons toe.

Let op: je krijgt je polis, rekeningen en overzichten van declaraties alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. Je kunt kiezen hoe je betaalt. Per maand of per jaar.

  • Betalen kan via automatische afschrijving.
  • Betaal op tijd, dan voorkom je extra kosten. Betaal je niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.
  • Hoe je wilt betalen kun je aan ons laten weten via de app.
  • Heb je geen basisverzekering bij ons? Dan betaal je een hogere premie voor de aanvullende verzekering.
  • Kinderen zijn gratis meeverzekerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op je polis staat.

Je kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december je opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meld jij je uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt je nieuwe zorgverzekeraar dat je verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via de app. Je kunt ook gebruik maken van de overstapservice van je nieuwe verzekeraar.