Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van Jaaah basis.
Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de basisverzekering en niet over de aanvullende verzekering. Meer info: www.jaaah.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Jaaah basis is een basisverzekering.

De basisverzekering is de verplichte verzekering voor zorgkosten. Iedereen kan deze verzekering afsluiten. Wij mogen niemand weigeren.

Er zijn verschillende soorten basisverzekeringen. Jaaah basis is een naturaverzekering. Dit werkt als volgt:

  • Hebben wij afspraken met je zorgverlener? Dan krijg je hiervoor geen rekeningen. Je hoeft niets voor te schieten.
  • Hebben wij geen afspraken met je zorgverlener? Dan betaal je mogelijk een deel van de kosten zelf.

Controleer vooraf of wij afspraken hebben met je zorgverlener voor je behandeling. Ga hiervoor naar onze Zorgzoeker.

Wat is verzekerd?

De overheid bepaalt welke kosten de basisverzekering vergoedt. Bekijk hier welke zorgkosten dit zijn.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Huisarts

Wij vergoeden je bezoek aan en behandeling door elke huisarts.

Medicijnen

Haal je medicijnen bij een apotheek waarmee wij afspraken hebben? Dan vergoeden wij de kosten.

Haal je medicijnen bij een apotheek waarmee wij geen afspraken hebben? Dan betaal je mogelijk een deel zelf. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Soms betaal je voor medicijnen een eigen bijdrage.

Fysiotherapie

Voor verzekerden tot 18 jaar vergoeden wij fysiotherapie.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder vergoeden wij fysiotherapie bij bepaalde klachten en behandelingen. Dit geldt voor alle basisverzekeringen.
Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie.

Ga je naar een fysiotherapeut waarmee wij afspraken hebben? Dan vergoeden wij de kosten.

Ga je naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan betaal je mogelijk een deel zelf. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wij hebben afspraken met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Ziekenhuis

Wij vergoeden de kosten van je behandeling in elk ziekenhuis.

Hulpmiddelen

Wij vergoeden hulpmiddelen van aanbieders waarmee wij afspraken hebben. Voor sommige hulpmiddelen betaal je een eigen bijdrage. Op onze website vind je over welke hulpmiddelen het gaat.

Wijkverpleging

Krijg je thuis verpleging en verzorging van een wijkverpleegkundige waarmee wij afspraken hebben? Dan vergoeden wij de kosten.

Hebben wij geen afspraken met je wijkverpleegkundige? Dan betaal je mogelijk een deel zelf. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wij hebben afspraken met een ruim aantal wijkverpleegkundigen.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Krijg je een behandeling van een GGZ-zorgverlener waarmee wij afspraken hebben? Dan vergoeden wij de kosten.

Hebben wij geen afspraken met je GGZ-zorgverlener? Dan betaal je mogelijk een deel zelf. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden.

Wij hebben afspraken met een ruim aantal GGZ-zorgverleners.

Zorgadvies en -bemiddeling

Onze ZorgConsulent helpt je bij je keuze voor een zorgverlener. En als er een wachtlijst is voor je behandeling.

Wat is niet verzekerd?

  • De overheid bepaalt welke zorg niet in de basisverzekering zit. Voorbeelden hiervan zijn alternatieve zorg (zoals acupunctuur), de meeste cosmetische operaties en sterilisaties.
  • Soms heb je eerst een verwijzing van een zorgverlener (zoals een huisarts) nodig. Of toestemming van ons, om een behandeling vergoed te krijgen. Heb je geen verwijzing of toestemming, dan krijg je geen vergoeding. Lees de hele uitleg op onze website.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Hebben wij geen afspraak met je zorgverlener of behandelaar? Dan vergoeden wij maximaal 75% van de prijs die wij hebben afgesproken met andere zorgverleners. In onze maximale vergoedingen staat wat we vergoeden. Je vindt in onze Zorgzoeker met welke zorgverleners we afspraken hebben.

Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder? En gebruik je zorg? Dan betaal je elk jaar de eerste € 385 zelf. Dit eigen risico is verplicht volgens de wet. Je betaalt dit niet voor bijvoorbeeld:

  • huisarts
  • kraamzorg en verloskundige zorg
  • wijkverpleegkundige

Je kunt kiezen voor een hoger eigen risico tot € 885. Je betaalt dan minder premie

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg betaal je van elke rekening een deel zelf. Dit geldt bijvoorbeeld voor kraamzorg, bepaalde medicijnen en hulpmiddelen. Deze eigen bijdrage is verplicht volgens de wet.

Waar ben ik gedekt?

Je bent in de hele wereld verzekerd. Maar we vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Wil je naar het buitenland voor een behandeling? Controleer vooraf wat we vergoeden. En of je toestemming nodig hebt.

Let op! Wij hebben geen afspraken met zorgverleners in het buitenland. Ga je voor geplande zorg naar het buitenland? Dan vergoeden wij je zorg mogelijk niet helemaal. De maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg gelden dan. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in je huishouden (zoals een adreswijziging, geboorte of overlijden)? Geef dat aan ons door. Dat kan via de app.

Ontvang je een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan via de app naar ons toe.

Let op: je krijgt je polis, rekeningen en overzichten van declaraties alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. Je kunt kiezen hoe je betaalt. Per maand of per jaar.

  • Betalen kan via automatische afschrijving.
  • Betaal op tijd, dan voorkom je extra kosten. Betaal je niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe je wilt betalen kun je aan ons laten weten via de app.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op je polis staat.

Je kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december je opzegging hebben ontvangen. Je moet je nieuwe basisverzekering voor 1 februari afsluiten. Je bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Extra informatie

Overstapservice: meld jij je uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt je nieuwe zorgverzekeraar dat je verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via de app. Je kunt ook gebruik maken van de overstapservice van je nieuwe verzekeraar.