Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Zorgpolis van inTwente Zorgverzekeraar voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de basisverzekering en niet over de aanvullende verzekering. Meer info: www.intwente.nl.

Welk soort verzekering is dit?

De basisverzekering is de verplichte verzekering voor zorgkosten. Voor deze verzekering wordt u altijd geaccepteerd. Onze combinatieverzekering werkt als volgt. U mag zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Hebben wij een contract met uw zorgverlener? Dan krijgt u geen rekeningen voor ontvangen zorg. En u hoeft geen bedragen voor te schieten. Hebben wij geen contract met uw zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk een deel van de kosten zelf. Op onze pagina 'Vind uw zorgverlener' leest u met welke zorgverleners wij op dit moment een contract hebben.

Wat is verzekerd?

De overheid bepaalt welke zorgkosten onder de basisverzekering vallen. Lees hier welke zorgkosten dit zijn. Hieronder leest u de belangrijkste vergoedingen.

Huisarts

Behandeling bij elke huisarts is verzekerd.

Medicijnen

Medicijnen bij elke apotheek zijn verzekerd. Voor sommige medicijnen betaalt u een eigen bijdrage.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is beperkt verzekerd. De vergoeding hangt af van uw leeftijd, aandoening en de soort behandeling. Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie. 


Ziekenhuis

Zorg in elk ziekenhuis is verzekerd.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn verzekerd. Kijk hier welke hulpmiddelen dit zijn. Voor sommige hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage.

Wijkverpleging

Zorg door een wijkverpleegkundige is verzekerd.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Geestelijke gezondheidszorg is verzekerd.

Zorgadvies en -bemiddeling

Via de afdeling Wachtlijstbemiddeling krijgt u hulp bij het kiezen van een zorgverlener of bemiddeling bij een wachtlijst.

Wat is niet verzekerd?

  • De overheid bepaalt welke zorg is verzekerd in de basisverzekering. Niet alle zorg valt daar onder. Zoals alternatieve zorg, cosmetische ingrepen en sterilisatie.
  • Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven. Hebben wij geen contract met uw zorgverlener of behandelaar voor Wijkverpleging? Dan vergoeden wij 75% van het maximale NZa-tarief. Lees op onze pagina 'Vind uw zorgverlener' met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Eigen risico

Iedere verzekerde van inTwente vanaf 18 jaar betaalt zelf de eerste € 375 zorgkosten per jaar. Dit is het verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor onder andere de huisarts, verloskundige en wijkverpleegkundige. U mag het eigen risico met maximaal € 500 verhogen. U betaalt dan minder premie. Lees meer over het eigen risico.

Extra informatie

inTwente verlaagt eigen risico voor 2019 naar € 375.

Het wettelijk verplicht eigen risico is voor 2019 door de overheid vastgesteld op € 385. Door het eigen risico met een symbolisch bedrag van € 10 te verlagen naar € 375 wil inTwente duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg, zoals kraamzorg en bepaalde medicijnen of hulpmiddelen, betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd. Medisch noodzakelijke zorg in het buitenland vergoeden we voor 100%. Wilt u naar het buitenland voor een behandeling? Informeer dan eerst bij ons welke kosten we vergoeden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Het verplicht eigen risico mag u gespreid betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen. U moet dan voor 1 februari een nieuwe basisverzekering afsluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn inTwente, via het contactformulier op onze website, telefonisch of per post. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.

inTwente Zorgverzekeraar 
Postbus 1070 
7500 BB Enschede 
Telefoon: (053) 5 748 348 
www.intwente.nl