Over deze kaart

Op deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van de AV-Compact van inTwente Zorgverzekeraar.
Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.intwente.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een basisverzekering vergoedt niet alle kosten. U kunt deze kosten verzekeren met een aanvullende verzekering. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. Een basisverzekering is verplicht. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Wat is verzekerd?

Welke zorgkosten krijgt u vergoed? Dat leest u in het vergoedingenoverzicht.

De belangrijkste vergoedingen zijn:

Fysiotherapie

U krijgt een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie (cesar of mensendieck), oedeemtherapie en manuele therapie. Wij vergoeden maximaal 9 behandelingen per jaar.

Alternatieve zorg

U krijgt voor alternatieve behandelingen een vergoeding. Zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur. Wij vergoeden maximaal € 250,- per jaar. En maximaal € 25,- per behandeldag.

Extra informatie

Uitgebreide informatie vindt u hier.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Heeft u spoedeisende zorg in het buitenland nodig? Dan krijgt u een extra vergoeding, bovenop de basisverzekering. Alleen bij tijdelijk verblijf (vakanties) binnen Europa.

Extra informatie

 • medische hulpverlening door SOS International;
 • vervoer stoffelijk overschot van een verzekerde naar Nederland;
 • het organiseren en het toezenden van medicijnen en hulpmiddelen.

Uitgebreide informatie vindt u hier.

Anticonceptie voor vrouwen

Voor vrouwen van 21 jaar en ouder vergoeden wij anticonceptie. Wij vergoeden:

 • anticonceptiepil
 • anticonceptie-implantaat
 • anticonceptiepleister
 • morning-afterpil
 • hormonale anticonceptiering
 • prikpil
 • spiraaltje (IUD)

Voor vrouwen tot 21 jaar vergoedt de basisverzekering deze anticonceptie.

Extra informatie

Voor anticonceptie van sommige fabrikanten betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan ons of wij de anticonceptie van uw keuze vergoeden.

Bevalling en kraamzorg

Krijgt u kraamzorg? Dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage in de basisverzekering. Deze aanvullende verzekering vergoedt 50% van de wettelijke eigen bijdrage.

Extra informatie

Ook kunt u een kraampakket bij ons aanvragen.

Voetzorg

Voetzorg bestaat uit podotherapie en pedicure.

Voor pedicurebehandelingen bij diabetes vergoeden wij maximaal 75% (tot maximaal € 15,-) van elke behandeling tot maximaal 6 behandelingen per jaar.

Voor podotherapie vergoeden wij maximaal € 27,50 van elke behandeling tot maximaal 6 behandelingen per jaar.

Rollator

50%, maximaal € 40,- per 5 kalenderjaren

Wat is niet verzekerd?

 • Vergoedt de basisverzekering uw zorg? Dan vergoedt de aanvullende verzekering deze niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In de AV-Compact wordt bij een aantal vergoedingen vermeld dat de totale vergoeding per verzekerde eenmaal wordt toegekend gedurende de gehele periode dat u bij ons verzekerd bent. Bij een eventuele onderbreking of wijziging van de aanvullende verzekering tellen vergoedingen die u in het verleden van inTwente heeft ontvangen mee voor de bepaling van de hoogte van vergoedingen uit de nieuwe aanvullende verzekering.

Toestemming of verwijzing

Voor sommige zorg heeft u een verwijzing van een zorgverlener nodig. Of toestemming van ons. Heeft u geen verwijzing of toestemming, dan krijgt u geen vergoeding.

Wilt u meer weten? Leest u dan de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent in Nederland verzekerd, tenzij anders vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw situatie? Geef dat dan binnen 14 dagen aan ons door. Dit kan via de Mijn inTwente-app, Mijn inTwente, via e-mail en schriftelijk.

Adreswijzigingen hoeft u niet door te geven. Uw adres wordt automatisch aangepast nadat u de wijziging heeft doorgegeven aan de gemeente.

Ontvangt u een rekening van een zorgverlener? Stuur deze dan naar ons. Dit kan via de Mijn inTwente-app, Mijn inTwente en per post.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen.

 • Betalen kan via automatische afschrijving.
 • Betaal op tijd, dan voorkomt u extra kosten. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

U kunt kiezen hoe u betaalt:

 • per maand
 • per drie maanden
 • per half jaar
 • per jaar

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

Overstapservice: meldt u zich uiterlijk 31 december aan bij een andere zorgverzekeraar? Dan zorgt uw nieuwe zorgverzekeraar dat uw verzekering bij ons stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn inTwente, via e-mail of per post. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.

inTwente Zorgverzekeraar 
Postbus 1070 
7500 BB Enschede 
Telefoon: 053 - 5 748 348 
www.intwente.nl