Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat IAK Tandartsverzekering Zorg Uitstekend voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de tandartsverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: iak.nl

Welk soort verzekering is dit?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in hetvergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Hieronder leest u de vergoedingen van deze verzekering. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u ook in het vergoedingenoverzicht.

Tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:

 • periodieke controle
 • gebitsreiniging

Vergoeding van 80% van elke rekening:

 • vullingen
 • verdovingen
 • kaakchirurgie
 • fotos maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen en bruggen
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • kunstgebitten/implantaten die uw basisverzekering niet vergoedt
 • tandvleesbehandelingen

We vergoeden maximaal € 500 per jaar.

Extra informatie

{toelichting}

Orthodontie

Vergoeding van 100% van elke rekening, tot maximaal € 350 per persoon. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Extra informatie

LET OP: er geldt een wachttijd van 1 jaar. Dit betekent dat u pas aanspraak kunt maken op vergoeding nadat u een jaar premie hebt betaald.

Wat is niet verzekerd?

 • De tandverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • Niet verzekerd zijn: niet nagekomen afspraken en uitwendig of inwendig bleken van tanden en kiezen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wachttijd

Voor orthodontie geldt een wachttijd van 1 jaar. Tijdens de wachttijd kunt u geen vergoeding ontvangen.

Waar ben ik gedekt?

U bent in wereldwijd verzekerd.

Extra informatie

Voor de kosten van tandheelkundige hulp gemaakt in het buitenland zal vergoeding plaatsvinden binnen het in dit pakket genoemde maximale bedrag van €500.

Het moet hier gaan om medische noodzaak: hieronder wordt verstaan dat de kosten het gevolg moeten zijn van acute klachten tijdens vakantie en/of zakenreizen en deze behandelingen tandheelkundig gezien niet uitgesteld konden worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt telefonisch opzeggen (040 261 18 88) of schriftelijk, bijvoorbeeld via het contactforumlier. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. Meer contactgegevens vindt u op iak.nl