Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat IAK Meeùs&jij 500 voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: iak.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.  

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en vergoeden we tot maximaal € 500.

 

Extra informatie

 Onder voorwaarden vergoeden wij ook uit dit budget :

 • kinderfysiotherapie;
 • bekkenfysiotherapie;
 • manuele therapie;
 • oedeemtherapie;
 • geriatrische fysiotherapie;
 • psychosomatische fysiotherapie;
 • kinderoefentherapie;
 • psychosomatische oefentherapie.

Let op: Deze zorg valt onder het totaalbudget van € 500 voor de vergoeding van verschillende zorgsoorten samen. 

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 150 per 3 jaar. 

Extra informatie

Let op: Deze zorg valt onder het totaalbudget van € 500 voor de vergoeding van verschillende zorgsoorten samen. 

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 500 per jaar. Maximaal € 40 per behandeling/consult per dag. 

Extra informatie

Let op: Deze zorg valt onder het totaalbudget van € 500 voor de vergoeding van verschillende zorgsoorten samen. 

Tandarts

Tot 18 jaar: tot maximaal € 500 per jaar. Hieronder valt onder andere kronen en bruggen. 

Extra informatie

Let op: Deze zorg valt onder het totaalbudget van € 500 voor de vergoeding van verschillende zorgsoorten samen.

Orthodontie

Orthodontie tot 18 jaar: vergoeding tot maximaal € 500 per persoon per jaar

Extra informatie

Let op: Deze zorg valt onder het totaalbudget van € 500 voor de vergoeding van verschillende zorgsoorten samen.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Extra informatie

Deze kosten vallen buiten het totaalbudget van € 500 voor de vergoeding van verschillende zorgsoorten samen. 

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed voor 100% van elke rekening, of maximaal € 100. Hieronder vallen consulten, injecties en pillen.

Extra informatie

100% vergoeding bij een gecontracteerde zorgverlener, maximaal 100 euro bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.

Deze vergoeding komt niet ten laste van het totaalbudget van € 500.

Huidbehandelingen

Vergoeding tot maximaal € 500 per jaar voor:

 

 • acnebehandeling
 • camouflagetherapie
 • ontharen

Extra informatie

Let op: Deze zorg valt onder het totaalbudget van € 500 voor de vergoeding van verschillende zorgsoorten samen. 

Wat is niet verzekerd?

 • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van sommige zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet (volledig) vergoed. Indien er kwaliteitseisen van toepassing zijn worden deze vermeld in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Een voorbeeld van een kwaliteitseis is dat een zorgverlener aangesloten moet zijn bij een bepaalde beroepsvereniging of dat een geneesmiddel geregistreerd moet zijn. 

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt telefonisch opzeggen (040 261 18 88) of schriftelijk, bijvoorbeeld via het contactforumlier. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. Meer contactgegevens vindt u op iak.nl