Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat IAK Uniek Compleet voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: iak.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. De verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit en welke onderdelen u verzekert. Deze onderdelen zijn groen.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht. Hieronder leest u welke vergoedingen u kunt kiezen.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Keuze: fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we tot maximaal het door u gekozen bedrag.

Extra informatie

U hebt de keuze uit: € 0 (geen vergoeding), € 400, € 550 of € 700 per jaar.

Keuze: brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 300 per 3 jaar.

Extra informatie

Het OptiekPlan is een spaarplan voor brillen en contactlenzen, waarmee u € 100,- vergoeding per jaar spaart tot maximaal € 300 na 3 jaar. U kunt zelf kiezen of u dit meeverzekert.

Keuze: alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot het door u gekozen bedrag per jaar. Maximaal € 40 per behandeldag.

Extra informatie

U heeft de keuze uit: € 0 (geen vergoeding), € 400, € 550 of € 650 per jaar. De vergoeding voor homeopatische en antroposofische middelen is maximaal € 250 per jaar en valt samen met alternatieve behandelingen onder de door u gekozen maximale vergoeding.

Orthodontie

Orthodontie: vergoeding tot maximaal € 1.000 per persoon tot 18 jaar. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Extra informatie

LET OP: er geldt een wachttijd van 1 jaar. Dit betekent dat u pas aanspraak kunt maken op vergoeding nadat u een jaar premie hebt betaald.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Preventieve zorg

Een budget van € 150 per jaar dat u kunt besteden aan de volgende vormen van preventie:

 

  • cursussen
  • persoonlijke gezondheidscheck (maximaal € 50)
  • sportmedisch advies
  • vaccinaties i.v.m. buitenlandse reizen

Huidbehandelingen

Vergoeding voor:

 

  • camouflagelessen € 200 per jaar
  • epilatie € 250 gedurende de gehele looptijd van de verzekering
  • acnetherapie € 250 per jaar

Second opinion door Royal Doctors

Wij vergoeden de kosten van een second opinion door Royal Doctors.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van sommige zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet (volledig) vergoed. Indien er kwaliteitseisen van toepassing zijn worden deze vermeld in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Een voorbeeld van een kwaliteitseis is dat een zorgverlener aangesloten moet zijn bij een bepaalde beroepsvereniging of dat een geneesmiddel geregistreerd moet zijn. 

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt voor huidbehandelingen. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Wachttijd

Soms geldt er een wachttijd vanaf de start van de verzekering. Tijdens de wachttijd krijg u geen vergoeding voor bepaalde zorg. Dit geldt voor de dekking orthodontie. De wachttijd is 1 jaar. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt telefonisch opzeggen (040 261 18 88) of schriftelijk, bijvoorbeeld via het contactforumlier. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. Meer contactgegevens vindt u op iak.nl