Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat het IAK Goed in Zorg Uitstekend Pakket voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: iak.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) vergoeden we volledig. 

Extra informatie

De kosten van overige therapieën voor houding en beweging, zoals manuele therapie of chiropractie worden vergoed tot een gezamenlijk maximum van € 1000,- per verzekerde per kalenderjaar, mits voorgeschreven door de behandelend huisarts of specialist.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 200 per jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen door een arts, zoals acupunctuur, worden vergoed tot maximaal € 1000 per jaar. Maximaal € 85 per behandeling/consult per dag. 

Alternatieve behandelingen door een alternatief behandelaar, zoals homeopathie, worden vergoed tot maximaal € 500 per jaar. Maximaal € 65 per behandeling/consult per dag. 

Alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal  € 500 per jaar. 

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten van consulten of behandelingen van alternatieve genezers of therapeuten (artsen en niet-artsen) die aangesloten zijn bij beroepsverenigingen die voldoen aan onze criteria.

Alternatieve geneesmiddelen moeten door de behandelend arts zijn voorgeschreven en door een apotheek of apotheekhoudende huisarts geleverd.

Orthodontie

Orthodontie tot 18 jaar: volledig. 

 

Extra informatie

LET OP: er geldt een wachttijd van 1 jaar. Dit betekent dat u pas aanspraak kunt maken op vergoeding nadat u een jaar premie hebt betaald.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen. 

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden volledig vergoed. 

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. Ziekenvervoer: volledig vergoed. Hulpmiddelen (i): maximaal € 500 per jaar. 

Extra informatie

Voor pruiken geldt een maximale vergoeding van € 250 per jaar. 

Huidbehandelingen

Acnébehandeling tot 21 jaar: volledige vergoeding.

Camouflagetherapie: volledige vergoeding.

Lymfedrainage: volledige vergoeding

Elektrische epilatie of laserbehandeling: maximaal € 1500. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Extra informatie

Voor deze behandelingen hebt u vooraf onze toestemming nodig.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van sommige zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet (volledig) vergoed. Indien er kwaliteitseisen van toepassing zijn worden deze vermeld in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Een voorbeeld van een kwaliteitseis is dat een zorgverlener aangesloten moet zijn bij een bepaalde beroepsvereniging of dat een geneesmiddel geregistreerd moet zijn. 

 

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt voor onder andere huidbehandelingen. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Wachttijd

Soms geldt er een wachttijd vanaf de start van de verzekering. Tijdens de wachttijd krijg u geen vergoeding voor bepaalde zorg. Dit geldt voor de dekking orthodontie. De wachttijd is 1 jaar. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt telefonisch opzeggen (040 261 18 88) of schriftelijk, bijvoorbeeld via het contactforumlier. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. Meer contactgegevens vindt u op iak.nl